Porno na internete útočí na deti. Rodičia, kde nájdete pomoc?

Používanie pornografického obsahu býva súčasťou života dospievajúcich detí, či už chceme alebo nie. Doteraz neexistovala webová stránka v slovenčine, kde by rodičia našli rady, ako sa k tejto téme postaviť. V školských osnovách však takúto zručnosť veru nenájdete a v spoločenskom živote je dodnes táto téma často tabu. Naučte sa s vašimi deťmi komunikovať aj na tému internetovej pornografie.

Projekt IPUS sa zaoberá problémom pornografického obsahu na internete. Jeho cieľom je šírenie osvety o problematike internetovej pornografie a sextingu v živote rodiny. O.z. Edukácia@Internet sa tejto téme venuje v širsom rozsahu. Práve v posledných dňoch bola spustená webová stránka http://ipus4family.eu/sk.

Rodičia predstavujú primárnu cieľovú skupinu projektu. Na stránke nájdu, čo je to vlastne pornografia a ako sa s deťmi zhovárať na túto tému. Rodičia majú k dispozícii množstvo praktických tipov a právnych informácií k mediálnej výchove a k tomu rady, ako pracovať s informáciami, ktoré nachádzajú na internete.

Staršia generácia vyrastala v prostredí, v ktorom internet neexistoval a pornografia bola takmer nedostupná. S rozvojom internetu sa však pornografia stala dostupnou na pár kliknutí, a to aj deťom. Vedci sa zhodujú, že takýto nevhodný obsah môže na ich psychickom vývoji zanechať negatívne následky. Výrazne stúpa počet prípadov tzv. nelátkových závislostí, medzi ktoré patrí o.i. závislosť na internete či na internetovej pornografii. Tvorcovia ipus4family.eu sa snažia túto tému rodičom priblížiť a pomôcť im ju lepšie pochopiť. Pripravené sú pre nich informácie a rôzne pohľady na problematiku, ktoré ich nenásilným, zmysluplným spôsobom uvedú do sveta ich detí.

Rozličné podtémy sú zaradené do jednotlivých „konzultácií“, ktoré si môžu rodičia prezerať nezávisle jednu od druhej, podľa potreby:

  • Pornografia na internete, čo robia moje deti na takých stránkach?
  • Čo hovoria vedecké výskumy o následkoch, ktoré to môže zanechať?
  • Ako je to vlastne s mojím vlastným názorom a otvorenosťou ohľadom sexuality?
  • Ako sa môžem s mojimi deťmi rozumne porozprávať na tému pornografia?

Chcete sa priblížiť svojim deťom a položiť im správne základy v dospievaní? Hovorte s nimi na tabuizované témy. Viac informácii nájdete na ipus4family.eu.