PosAm opakovane Najlepším partnerom Citrix

Bratislava 21. máj 2009Spoločnosť Citrix Systems, Inc. (NASDAQ: CTXS), svetový líder  na trhu infraštruktúry pre poskytovanie aplikácií, každoročne oceňuje svojich najlepších obchodných partnerov v regióne východnej Európy. Od roku 2005 najvyššie pozície obhajuje spoločnosť PosAm, spol. s r. o., ktorá je dlhodobo najvýznamnejším partnerom Citrix na Slovensku a disponuje najvyššími možnými partnerskými certifikátmi ako na predaj a implementácie Citrix produktov, tak aj na poskytovanie súvisiacich služieb.
 
Od roku 2001 prešiel PosAm postupne všetkými stupňami certifikácií na predaj a implementáciu Citrix produktov a poskytovanie služieb súvisiacich  s Citrix technológiami. V roku 2001 získal titul Silver Partner a následne dosiahol status Gold Partner. Ako jediný na Slovensku je PosAm od roku 2004 členom klubu  Citrix Platinum Solution Advisor a prevádzkuje jediné Citrix Authorized Support Center v regióne strednej a východnej Európy (CEE). Pravidelné hodnotenie spoločnosti PosAm ako najlepšieho partnera Citrix v regióne CEE vychádza z know-how, kompletného portfólia pre oblasť doručovania aplikácií (Application Delivery) a z najširšej zákazníckej bázy na Slovensku. V oblasti CEE je PosAm trhovým lídrom so zameraním aj na nové produkty  skupiny Citrix Application Networking Group, predovšetkým Citrix NetScaler – systém pre akceleráciu webových aplikácií, Citrix WANScaler – zariadenie pre akceleráciu výkonu aplikácií pre pobočkových užívateľov pripojených do firemnej siete cez WAN a Citrix Access Gateway – riešenie SSL VPN, ktoré je unikátne svojou integráciou s ostatnými technológiami Citrix a poskytuje bezpečný prístup k akejkoľvek aplikácií použitím technológie SmartAccess.
 
Zhodnotenie výsledkov a slávnostné odovzdanie ocenení za rok 2008 sa odohralo pri príležitosti konania výročnej Eastern European Citrix Partner Conferencie v českom Harrachove. Rovnako ako v roku 2007 udelili predstavitelia spoločnosti Citrix titul The Best Partner (Najlepší partner) PosAm-u aj za rok 2008. Druhým významným ocenením spoločnosti PosAm za rok 2008 je titul The New Products Partner of the Year (Partner roka pre nové produkty).
 
Prehľad získaných Citrix ocenení
2005 – The Fastest Growing Partner (Partner s najrýchlejším rastom)
2006 – The Best Reseller (Najlepší predajca)
2006 – The Best Partner New Products (Najlepší produktový partner pre nové produkty)
2007 – The Best Partner (Najlepší partner)
2008 – The Best Partner (Najlepší partner)
2008 – The New Products Partner of the Year (Partner roka pre nové produkty)
 
„Získanie Citrix Awards možno považovať za záruku kvality služieb, ktoré naši partneri poskytujú. Na partnerov s ocenením Citrix sa naši zákazníci môžu  kedykoľvek obrátiť s vedomím, že im budú poskytnuté služby spojené s predajom či implementáciou riešení Citrix na tej najvyššej možnej úrovni,” dodáva k významu ocenenia Ondřej Marek, regionálny marketingový manažér pre východnú Európu, Citrix Systems.
 
Hĺbku spolupráce oboch spoločností komentuje Peter Krošlák, Senior Product Manager pre Application Delievry, Virtualizáciu a Security, PosAm „Sme lídrom na slovenskom trhu poskytovania aplikácií a virtualizácie, s dlhodobými skúsenosťami z ich implementácie a bezpečnej prevádzky cez web, internet, LAN a WAN. Cieľavedome a nepretržite prehlbované know-how o virtualizácii a neporovnateľné doménové znalosti v oblasti application delivery nám zabezpečili okrem unikátnej trhovej pozície, najvyšších statusov Citrix Platinum Solution Advisor a Citrix Authorized Support Center predovšetkým veľa spokojných a lojálnych zákazníkov.“