PosAm súčasťou skupiny Slovak Telekom

Slovak Telekom, a.s. sa stal definitívne majiteľom väčšinového podielu v spoločnosti PosAm, s.r.o.

(BRATISLAVA, 1. február 2010) – Podpísaním zmluvy o prevode časti obchodného podielu sa Slovak Telekom, a.s. stal v piatok, 29.1.2010 definitívne majiteľom väčšinového, 51%-ného podielu v spoločnosti PosAm, s.r.o. PosAm sa tak začlenil do skupiny Slovak Telekom.

Spoločnosť PosAm pôsobí naďalej pod svojím pôvodným obchodným menom ako samostatná právna entita. Slovak Telekom riadi spoločnosť strategicky, prostredníctvom konateľov a ponecháva operatívne riadenie PosAmu v rukách súčasného vedenia.

Slovak Telekom prostredníctvom tejto akvizície získal kľúčové kompetencie v oblasti manažovaných IT služieb a vývoja aplikácií, v ktorých PosAm predstavuje jedného z lídrov na slovenskom IT trhu. Spoločným strategickým zámerom obidvoch spoločností je ponúknuť pre firemných zákazníkov a verejnú správu komplexné portfólio manažovaných a outsourcingových služieb založených na dátových službách Slovak Telekomu či infraštruktúrnych a aplikačných riešeniach PosAmu.

Po predchádzajúcich akvizíciách je získanie väčšinového podielu v spoločnosti PosAm ďalším krokom k napĺňaniu dlhodobej stratégie Slovak Telekomu poskytovať rezidenčným i firemným zákazníkom komplexné komunikačné riešenia.

Rokovania spoločností boli zavŕšené 13.10.2009 podpisom akvizičnej zmluvy. Protimonopolný úrad schválil akvizíciu 22.12.2009.