Poznám víťazov Ceny ITAPA 2007

Bratislava, 13. novembra, 2007Medzinárodný kongres ITAPA 2007 pozná víťazov Ceny ITAPA 2007. Víťazom v kategórii Nové služby sa stala Digitálna knižnica pre nevidiacich, a v kategórii Zlepšovanie procesov projekt EPIS – Epidemiologický informačný systém verejného zdravotníctva. V novej kategórii „prípadová štúdia – cena eFocus“ získali čestné uznanie „Centrálni adresa“ – Elektronické zadávanie verejných zákaziek v Česku a projekt Organizačno-procesný audit mesta Martin. Titul eGoverment líder 2007 si odniesol Ing. Martin Drobný, ktorý prostredníctvom eGovernmentu zviditeľnil činnosť samospráv. „Ocenené projekty dokumentujú konkrétny prínos v oblasti služieb a zlepšovania procesov pre občanov. Napríklad služba pre nevidiacich dokazuje, ako spojenie IT riešenia a technológie zvýši kvalitu života pre nevidiacich. Epidemiologický informačný systém verejného zdravotníctva zlepší systém včasného varovania, čím pomôže zabrániť šíreniu prenosných ochorení,“ povedala generálna riaditeľka kongresu ITAPA Lucia Mušková. Slávnostné udelenie Ceny ITAPA sa uskutočnilo včera večer v bratislavskom hoteli Holiday Inn.

V kategórii „Nové služby“, v ktorej odborná komisia hodnotí prínos služby pre verejnosť a občana zvíťazil projekt „Digitálna knižnica pre nevidiacich“. Jeho cieľom je sprístupnenie digitálnych zvukových kníh pre nevidiacich a slabozrakých používateľov na webovom sídle SKN a ich zabezpečenie pred nelegálnym šírením systémom WMA DRM (Windows media audio Digital right management). Licencie na používanie systému sú prideľované cez internet a nevidiaci používatelia môžu počúvať knihy len na svojom počítači, prípadne notebooku. Na počítači bez licencie sú zvukové knihy nefunkčné. Týmto spôsobom je možné sprístupniť aj najnovšie zvukové monografie bez porušenia Autorského zákona. Do súťaže projekt prihlásil Ing. František Hasaj, riaditeľ SKN Levoča a jeho realizátorom je ELET, s.r.o.

V kategórii „Zlepšovanie procesov“, v ktorej je hodnotená skutočnosť do akej miery projekt prispieva k zlepšeniu činnosti inštitúcie a poskytovanie konkrétnych služieb, zvíťazil projekt „EPIS – Epidemiologický informačný systém verejného zdravotníctva“. Cieľom projektu je nahradiť starý decentralizovaný systém na kontrolu prenosných ochorení moderným centralizovaným riešením pri zohľadnení požiadaviek EÚ, s využitím moderných webových technológií, posilnenie dohľadu a kontroly prenosných ochorení v SR a zapojenie sa do európskych sietí pre prenosné ochorenia a zlepšenie a skvalitnenie zberu informácii o prenosných ochoreniach. EPIS o.i. obsahuje aj Systém rýchleho varovania, ktorý umožňuje rýchle informovať odbornú verejnosť o výskytoch závažných prenosných ochorení v SR a v krajinách EÚ a tým umožňuje prijímať potrebné opatrenia. EPIS je veľkým prínosom pre skvalitnenie činnosti Úradu verejného zdravotníctva SR, projekt prihlásil RNDr. Aleš Mičovský a realizátorom je Softec s.r.o., Bratislava

V „nováčikovskej“ kategórií ceny ITAPA 2007 „Prípadová štúdia – cena eFocus“ boli udelené čestné uznania za vysokú informačno-komunikačnú hodnotu a zrozumiteľné textové spracovanie prípadovej štúdie Projekt „Centrálni adresa“ – Elektronické zadávanie verejných zákaziek v ČR“. Druhé čestné uznanie získal za nápadité vizuálno-grafické riešenie, ktoré pozdvihlo komunikačnú hodnotu riešenia na vyššiu úroveň projekt „Organizačno-procesný audit Martin“ .

„eGovernment lídrom“ sa stal Ing. Miroslav Drobný, ktorý prispel k budovaniu eGovernmentu viacerými aktivitami a projektmi v oblasti informatizácie samospráv. Výrazne sa podieľal na projektoch Mesto.sk, ZlatyErb.sk, KamVyrazit.sk, BlindFriendly.sk, AkoVybavit, eDemokracia, Štandardizácia IT, Rozvoj elektronických služieb samospráv a projektov ZISS – Združenie informatikov samospráv Slovenska.

Cena ITAPA 2007 – výsledková listina

Kategória I. – Nové služby
1.miesto:
• Digitálna knižnica pre nevidiacich
Prihlasovateľ: Ing. František Hasaj, riaditeľ SKN Levoča
2. miesto (2 projekty):
• Národný jednotný turistický informačný systém cestovného ruchu SR
Prihlasovateľ: Asseco Slovakia, a.s
3. miesto:
• Internetový portál Modernyucitel.net
Prihlasovateľ: PaedDr. Roman Baranovič, Microsoft Slovakia s.r.o.

Kategória II. – Zlepšovanie procesov
1.miesto:
• EPIS – Epidemiologický informačný systém verejného zdravotníctva
Prihlasovateľ: RNDr. Aleš Mičovský, Softec s.r.o., Bratislava
2. miesto:
• Centrálny register odrôd pre Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky
Prihlasovateľ: S&T Slovakia s.r.o., Bratislava, Ludmila Hodásová
3. miesto
• Komunikujúce mesto Turzovka
Prihlasovateľ: Mgr. Eva Comorková – Kadurová, Turzovka

Kategória III. – Čestné uznanie:
• „Centrálni adresa“ Elektronické zadávanie verejných zákaziek v ČR
Prihlasovateľ: Bc. Mária Voznická, Software602 Slovensko, s.r.o.

Čestné uznanie:
• Organizačno-procesný audit Martin
Prihlasovateľ: Milan Nemček, MsÚ Martin

Kategória IV. – eGovernment líder
• Ing. Miroslav Drobný