Pozor, mobil je nebezpečný bacilonosič

Nemecké výskumné pracovisko Bode Science Center skúmalo využívanie mobilných telefónov zdravotníckym personálom a pacientmi v nemocniciach. Výskum odhalil, že mobilný telefón prenáša vírusy a je zdrojom chorôb.

Prieskumom medzi personálom nemocnice sa zistilo, že 98% z nich používa mobilné telefóny aj v priestoroch nemocnice. Až 67% používa telefón v miestach, ktoré sú v zóne sterilného prostredia a v miestach kontaktu s pacientom. Len 3% tvrdilo, že si po použití mobilu umýva ruky a 53% zasa priznalo, že si nikdy nečistili mobilný telefón dezinfekciou. Následne výskumníci z Bode Science Center urobili test na 101 telefónoch pracovníkov nemocnice. Až 45% bolo kontaminovaných mikroorganizmami, ktoré môžu vyvolať niektoré z ochorení, alebo spôsobiť vznik nemocničných nákaz. Bode Science Center skúmalo používanie a kontamináciu mobilných telefónov aj u pacientov v nemocničných zariadeniach. Na vzorke 102 telefónov pacientov bola kontaminácia ešte vyššia ako u pracovníkov. Až 92,4% malo pozitívny mikrobiologický nález.

Nebezpečné bacily

Na telefónoch sa nachádzali Staphylococcus aureus -zlatý stafylok, rotavírusy a iné. Na prenos mikroorganizmov z plochy telefónu na kontaktného človeka stačí menej ako dve minúty telefonovania. Veľkým problémom môže byť požičiavanie telefónu, pretože náš mobilný telefón je osídlený našimi mikroorganizmami, s ktorými môžeme byť v symbióze, ale u iných môžu vyvolať ochorenie. V nemocničnom prostredí je mobil nebezpečný bacilonosič, pretože pacienti majú často oslabenú imunitu a aj nižšia dávka mikroorganizmov môže byť pre nich vysoko infekčná a môže spôsobiť ochorenie.

Dôležité je vybrať si vhodnú utierku. Antibakteriálne ničia iba baktérie, kým dezinfekčné utierky majú schopnosť ničiť aj vírusy a ďalšie mikroorganizmy, pričom ich účinnosť sa blíži hranici 100%,“ dodáva Petr Havlíček zo spoločnosti Hartmann – Rico, ktorá je špecialistom na dezinfekciu a hygienu.

Ako sa starať o mobil?
  • Raz za čas by ste si mali pretrieť povrch mobilného telefónu dezinfekčnou utierkou.
  • Pokiaľ to nie je nevyhnutné, nepožičiavajte svoj mobilný telefón iným, najmä nie v nemocniciach.
  • Mali by ste dbať na to, že ak sa dotýkate rukami v neznámom prostredí povrchov (nemocnice, verejné miesta a pod.), môžete si bacily preniesť z rúk na telefón.
  • V prípade, že ste chorí, čistite si mobil častejšie. Mnohé ochorenia sa prenášajú kvapôčkovou infekciou a pri hovorení si môžete telefón oprskať bacilmi.
  • Ak si telefón dávate do ochranného obalu, nezabudnite sa občas postarať aj oň. Niektoré baktérie dokážu na povrchu prežívať veľmi dlho.