Image

Preniknite do tajov registrov 6.

Takže, už je to tu! Ideme editovať registre. Nevyhnutne si preto ešte musíme doplniť nejaké vedomosti ohľadom editovania a vytvárania kľúčov/hodnôt.


K editácii registrov samozrejme potrebujeme oprávnenia správcu systému.

Editovanie Registrov – zmena hodnôt
 
Všeobecne pri práci s editorom môžeme postupovať tromi spôsobmi, čo platí aj pri editácii registrov a to:
 
–          Cez ponuku hlavného menu
–          Cez kontextové menu (sekundárny/pravý klik)
–          Pomocou klávesových skratiek
 
Ak často editujeme registre je asi najvhodnejšie osvojiť si klávesové skratky. Vychádzajúc z nepísaného „profi“-pravidla, klikať na obrazovku monitora čím menej, tak to vlastne platí pre celý Windows.
 
Rôzne typy hodnôt editujeme pomocou rôznych typov dialógových okien, ktoré zohľadňujú osobité potreby pre editáciu týchto hodnôt. Konkrétne dialógové okno sa nám zobrazí po dvojkliku na príslušnú hodnotu, ktorú chceme editovať. Tiež môžeme použiť ponuku hlavného menu Edit / Modify, prípadne sekundárny (pravý) klik na hodnotu pričom z kontextového menu vyberieme  Modify. Na obrázkoch nižšie sú zobrazené rôzne dialógové okná editora aj so stručným popisom editácie.

Image
 
Pri editácii REG_SZ a REG_EXPAND_SZ hodnôt sa nám zobrazí dialógové okno Úprava textovej hodnoty (Edit String).

Image
 
Pri editácii REG_DWORD hodnôt nám editor ponúkne dialógové okno Úprava hodnoty DWORD (Edit DWORD Value). Pre editáciu je predvolená hexadecimálna hodnota, čo však môžeme jednoducho zmeniť označením decimálnej hodnoty. Hexadecimálnu hodnotu zadávame bez prefixu 0x.
 
Image

Dialógové okno Úprava binárnej hodnoty (Edit Binary Value) požije editor pre REG_BINARY hodnoty. Prvý stĺpec v okne je ofset začínajúci 0-lov. V druhom stĺpci sú číslice binárneho reťazca v hexadecimálnom zápise. Posledný stĺpec zobrazuje text tvorený binárnym reťazcom druhého stĺpca. Editovať môžeme rovnako hexadecimálne číslice ako aj samotný text.

Image
 
Hodnoty typu REG_MULTI_SZ budeme editovať v dialógovom okne Úprava viacnásobného reťazca (Edit Multi−String). Každý reťazec je v samostatnom riadku, pričom sa nevynecháva prázdny riadok.
 
Všetky zmeny v registroch sú uložené hneď po potvrdení tlačidla OK, ale prejavia sa až po reštarte editovaného programu. Nastavenia systému, ktoré sa načítavajú pri prihlásení užívateľa vyžadujú odhlásenie a prihlásenie sa do systému.
 
Vytvorenie novej hodnoty alebo kľúča
 
Vytvorenie novej hodnoty alebo kľúča z pohľadu ohrozenia chodu systému vyplývajúceho z neznalosti užívateľa v podstate nie je nebezpečné. Neplatné, alebo nezmyselné hodnoty/kľúče systém jednoducho ignoruje a nemajú žiaden vplyv na jeho chod. Pravdepodobnosť náhodného vytvorenia kľúča s hodnotou a jej údajom, ktorá by mohla akokoľvek ovplyvniť systém je takmer nulová. Teda úprava existujúcich hodnôt je pre správny chod systému oveľa nebezpečnejšia.
 
 K vytváraniu novej hodnoty/kľúča sme často krát inštruovaný pri riešení problémov s Windows cez Microsoft Knowledge Base. Taktiež existuje mnoho T&T, ktoré môžeme použiť k editácii rôznych programov ako aj samotného operačného systému.
 
Na vytvorenie novej hodnoty alebo kľúča požijeme menu editora, alebo sekundárny (pravý) klik myšou v editore. Konkrétnym podrobným postupom sa už zámerne zaoberať nebudeme, nakoľko dostatočne zdatný užívateľ pre editáciu registrov sa už bez problémov zorientuje aj sám.
 
Mazanie kľúčov a hodnôt
 
Využitie má hlavne pri resetovaní nastavení programov. Nedá sa použiť pri programoch, ktoré, ktoré pri štarte nevytvárajú chýbajúcu databázu nastavení. Pri väčšine programov to však funguje OK. Aby sme predišli nechcenému alebo chybnému vymazaniu kľúča/hodnoty je lepšie ho najprv premenovať. Najvhodnejšie je pridať svoje iniciálky a pomlčku pred predmetný názov, čo nám jednak urýchli jeho prípadne opätovne vyhľadanie a tiež nám dáva prehľad o nami editovaných/vymazaných kľúčoch. Ako už bolo spomenuté o niekoľko riadkov vyššie neplatné kľúče systém ignoruje a nemajú vplyv na jeho chod. Čo sa týka premenovania kľúčov a hodnôt, tak postup je praktický identický s premenovaním v celom Windows (Hlavné menu, kontextové menu alebo klávesová skratka F2)
 
Pre prípadnú zálohu editovaných kľúčov si môžeme potrebnú vetvu/kľúče aj s hodnotami vytlačiť, v praxi sa to ale v podstate vôbec nepoužíva. Podstatne efektívnejší je export vetvy/kľúča do hive súboru, s čím sa oboznámime pri zálohovaní registrov v ďalšej časti.
 
V nasledujúcich riadkoch si teraz môžeme ako zadosťučinenie nášho doterajšieho snaženia, vyskúšať zopár malých tweakov, s ktorými by sme ani pri chybnom postupe nemali nášmu systému ublížiť. Sú to všetko overené tweaky, a to nie len na mojom PC. No aj napriek tomu musím čitateľov upozorniť, že všetky zmeny v registroch robia na vlastné riziko, za čo ja nenesiem žiadnu zodpovednosť.
 
Začneme tak trochu mimo Windows s mojím obľúbeným tweakom Nera, ktorý robím po každej jeho inštalácii. Ide o skutočnú rýchlosť zápisu. Po výbere rýchlosti zápisu sa totiž po celú dobu vypaľovania zobrazuje nami zvolená rýchlosť, čo však nie je skutočná aktuálna rýchlosť. Takže ak chceme aby Nero zobrazoval počas vypaľovania rýchlosť, ktorou sa práve vypaľuje CD/DVD vo vetve HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\ahead\Nero – Burning Rom\Recorder vytvoríme novú DWORD hodnotu s názvom ShowSingleRecorderSpeed pričom jej priradíme údaj hodnoty 1. Zmenením tohto údaja na 0 môžeme zobrazovanie skutočnej rýchlosti vypaľovania kedykoľvek vypnúť. Pozornému čitateľovi zaiste neuniklo, že sme editovali koreňový kľúč HKEY_CURRENT_USER, t.j. zmeny sa uplatnia pre práve prihláseného užívateľa. Ak chceme aby zmeny platili pre všetkých užívateľov budeme editovať tú istú vetvu v HKEY_LOCAL_MACHINE pričom chýbajúce podkľúče jednoducho vytvoríme aby bol zachovaný sled uvedenej vetvy. Tweak funguje vo všetkých verziách Nera (Aj keď na 8-čke som ho ešte nemal možnosť vyskúšať, ale zatiaľ fungoval stále).
 
Ďalším tweak-om môžme upraviť správanie sa ponuky Štart vo Windows. Ak vo Windows XP máme nastavenú „novú“ ponuku Štart, tak v jej ľavej časti sa nám zoskupujú najčastejšie používané programy a aplikácie. Uvedená „vymoženosť“ XP-čiek však môže niekedy prekážať. Jednoduchou editáciou registrov môžeme systému zakázať aby v uvedenej ponuke zobrazoval nami zvolený program. V príklade zakážeme zobrazovanie Notepadu v tejto ponuke, ktorý sa nám tam veľmi rýchlo usadí na poprednom mieste, nakoľko vo formáte .txt nájdeme Read me súbor praktický na každom inštalačnom CD/DVD. Z tejto ponuky ho však asi nikdy otvárať nebudeme, takže tam len zaberá miesto inému programu. Vo vetve HKCR\Applications nájdeme podkľúč notepad.exe v ktorom vytvoríme  prázdnu REG_SZ hodnotu s názvom NoStartPage. Ak chceme editovať iný program aký je v zozname uvedenej vetvy jednoducho v podkľúči Applications vytvoríme ďalší podkľúč a pomenujeme ho názvom spúšťacieho súboru programu a ďalej postupujeme ako pri Notepade. Ak nechceme čakať, kým nami zvolený program z ponuky prirodzene vytlačia iné, tak ho z nej ešte musíme manuálne odstrániť, ale viac sa tam už neobjaví.
 
A čo tak niečo pre individualistov a puntičkárov, ktorým jednoducho nevyhovuje, že Kôš sa volá tak nezáživne „že Kôš“. Po sekundárnom (pravom) kliku na ikonu koša, totiž v kontextovom menu nenájdeme možnosť Premenovať, ako pri iných systémových ikonách na ploche.  Môžeme ju tam ale pridať jednoduchou editáciou registrov. Po spustení editora vo vetve HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\ShellFolder, kde údaj hodnoty položky Attributes zmeníme zo 40 01 00 20 na 50 01 00 20. V kontextovom menu Koša, nám po odhlásení a prihlásení sa do systému pribudne možnosť Premenovať. Po premenovaní Koša opätovnou editáciou registrov môžeme túto možnosť opäť zakázať, pričom už nie je nutné sa odhlásiť a prihlásiť. Zmena sa uplatni ihneď.
 
Ešte by asi bolo vhodné zaujať aj pokročilého užívateľa, ktorý zaiste privíta možnosť otvárať Príkazový riadok (MS-DOS Command Prompt) z kontextového menu jednotlivých priečinkov. To nám umožní rýchle otvorenie okna Command Prompt už so zadanou cestou cieľového priečinka z ktorého sme ho otvorili. Vo vetve HKCR\Directory\shell si vytvoríme podkľúč cmdhere. Potom v ňom nastavíme default-nú hodnotu na CMD Prompt Here. Je to vlastne text, ktorý potom uvidíme v ponuke kontextového menu, takže priaznivci SK Windows tam môžu uviesť slovenský ekvivalent napr. Otvoriť z príkazového riadku. Potom vo vetve HKCR\Directory\shell\cmdhere vytvoríme podkľúč s názvom Command, kde nastavíme default-nú hodnotu na C:\Windows\System32\cmd.exe /k cd "%1" . Celý postup tiež zopakujeme aj vo vetve HKCR\Drive\shell.
 
Image
Na obrázku je Príkazový riadok otvorený zo zdieľaných dokumentov (aj so zadanou cestou)
 
Ešte snáď malá rada na záver pri editovaní koreňového kľúča HKCR nezabudnite použiť vzostupné vyhľadávanie. V tomto prípade je nekompromisne rýchlejšie ako klasické.
 
Zdroj: Windows Xp Registry Guide (Jerry Honeycutt)
{moscomment}