Rast spoločnosti PosAm v roku 2007

Bratislava 12. júna 2008 – Spoločnosť PosAm v roku 2007 nadviazala na úspešný predchádzajúci rok a naďalej pokračovala vo svojom raste. Firma, ktorá na Slovensku dlhodobo patrí k najpoprednejším spoločnostiam v IT oblasti, dosiahla k 31. 12. 2007 celkové tržby z predaja tovarov a služieb vo výške 762,9 mil. Sk, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje nárast o 8,6 %. ”Po roku riadeného rastu sme za ústredné témy minulého roka vyhlásili kvalitu, stabilitu a kontinuitu. A tieto témy sme aj naplnili,” hovorí Marián Marek, generálny riaditeľ spoločnosti PosAm.
 
PosAm je dodávateľom vlastných softvérových riešení a služieb v oblasti informačných technológií a hardvérových riešení pre firemných zákazníkov. Tržby z predaja služieb v roku 2007 dosiahli výšku 442,8 mil. Sk, čo oproti roku 2006 predstavuje nárast o 20,4 %. Podiel pridanej hodnoty na celkových tržbách spoločnosti PosAm v roku 2007 dosiahol 42,7 %. Výška pridanej hodnoty na jedného zamestnanca spoločnosti PosAm v roku 2007 dosiahla 1,26 mil. Sk. V roku 2007 v PosAm-e pracovalo priemerne 257 zamestnancov.
 
”Ak hovoríme o stabilite, potom jej nesporným a výnimočným výsledkom v IT odvetví je nízka fluktuácia a vysoká miera motivácie zamestnancov, vďaka ktorej sa PosAm v súťaži Najlepší zamestnávatelia Slovenska 2008 umiestnil v kategórii veľkých spoločností na 3. mieste,” povedal Milan Drobný, výkonný riaditeľ spoločnosti PosAm.
 
Medzi najväčšími úspechmi minulého roka predstavitelia spoločnosti PosAm označujú svoje pôsobenie v oblasti objektovo-orientovaného programovania a zhodnotenie niekoľkoročného úsilia spoločnosti pri budovaní Java znalostí nedávnym získaním medzinárodného projektu nadnárodnej spoločnosti Cisco Systems. Spoločnosť na jednej strane poskytla vysoko kvalifikovaných odborníkov a na druhej strane získala skúsenosti z práce vo veľkom medzinárodnom tíme a pre ďalšie medzinárodné aktivity. ”Môžeme smelo konštatovať, že v oblasti objektovo-orientovaného programovania PosAm patrí k slovenskej špičke,” hovorí Peter Hladký, riaditeľ divízie softvérových aplikácií Java/Oracle spoločnosti PosAm.
 
Spoločnosť PosAm v roku 2007 úroveň kvality svojich procesov súvisiacich s dodávkami služieb a s informačnou bezpečnosťou verifikovala s medzinárodnými štandardmi. Získala certifikáty s medzinárodnou akreditáciou itSMF podľa normy ISO 20000-1:2005 ako aj normy ISO 27001:2005 s medzinárodnou akreditáciou UKAS. Systém Manažérstva kvality budovaný vo firme od roku 1997 a certifikovaný podľa normy ISO9001:2000 spoločnosť PosAm v roku 2007 rozšírila aj o normu bezpečnosti práce a prístupu k životnému prostrediu (OHSAS 18001 a ISO14001).