Rokovania o TV archívoch zastreší SAKT

Slovenská asociácia pre káblové telekomunikácie prevzala rokovania o podmienkach poskytovania tzv. nelineárnych televíznych služieb s vysielateľmi. Bude presadzovať jednotné podmienky pre všetkých operátorov a súčasne maximálne dbať na záujmy diváka.

 

Rokovania o právach na retransmisiu moderných nelineárnych televíznych služieb (tzv. TV archív, osobný videorekordér a pod.) v IPTV a iných káblových sieťach prevezme Slovenská asociácia pre káblové telekomunikácie (SAKT). Rozhodlo o tom v závere minulého týždňa predsedníctvo tohto najväčšieho slovenského združenia v oblasti poskytovania televíznych a iných elektronických komunikačných služieb. Bezprostredným motívom pre rozhodnutie boli posledné pokusy mediálnej spoločnosti MAC TV, s.r.o. (vysielateľ programov TV JoJ, JoJ Plus a ďalšie) o spoplatnenie prístupu k TV archívom, do ktorých členovia združenia investovali nemalé prostriedky.

„Členovia nášho združenia vítajú vyjasnenie pravidiel pre poskytovanie stále obľúbenejších služieb TV archívov, musíme však zabezpečiť, aby miliónové investície do technológii pre poskytovanie nelineárnych služieb boli ochránené,“ vysvetľuje Ing. Otto Verbich, PhD., prezident SAKT. „Zároveň však nesmú byť obmedzené ani práva divákov vyplývajúce z Autorského zákona. Hlavnou podmienkou pre nás je však vytvorenie jednotných pravidiel platných pre všetkých poskytovateľov retransmisie v SR od rovnakého momentu.“

SAKT očakáva, že rokovania pod vedením pracovnej skupiny zloženej z členov združenia povedú v krátkom čase k návrhu podmienok poskytovania archívu vrátane cien tak, že budú akceptované telekomunikačnými operátormi.

Slovenská asociácia pre káblové telekomunikácie (SAKT) združuje takmer 120 poskytovateľov retransmisie a iných organizácií z celej SR od najväčších operátorov v krajine až po mestské a obecné káblové siete. Organizácia vznikla v roku 1991 ako nezávislé, záujmové, nekomerčné a nepolitické občianske združenie zastupujúce záujmy poskytovateľov TV služieb. Členovia poskytujú služby viac ako 600 tis. divákom, čo predstavuje väčšinu domácnosti na Slovensku pripojených na káblové a IPTV distribučné systémy.