SAP ponúka Deep Sales, cloudový systém pre podporu rozhodovania v službách a marketingu

Spoločnosť SAP predstavila aktualizácie cloudových riešení na lepšiu interakciu so zákazníkmi. Nové funkcionality pre oddelenia predaja, služieb a marketingu, vďaka detailnejšiemu pochopeniu a bezchybnej realizácii obchodných procesov naprieč oddeleniami, pomôžu zamestnancom dosiahnuť lepšiu zákaznícku skúsenosť.

Medzi najnovšie aktualizácie cloudových riešení na lepšiu a osobnejšiu interakciu zákazníka patria:

 

Lepšie obchody

–          Rozšírená prediktívna analytika: vďaka využitiu prelomovej rýchlosti in-memory platformy SAP HANA Cloud teraz riešenia sprístupňujú prediktívnu analytiku novej generácie na akomkoľvek zariadení. Na získanie nových zákazníkov môžu pracovníci v oddeleniach obchodu a marketingu vybrať vhodný spôsob či jednoduchšie identifikovať obchodné príležitosti.

–          Vylepšený prehľad o zákazníkovi: nový dashboard pomáha pracovníkom v marketingu zlepšiť realizáciu kampaní. Prehľady jednotlivých zákazníkov sú automaticky generované vo formáte PDF, vďaka čomu majú obchodníci lepšie informácie.

–          Menej premrhaného času: nová „mapa vplyvných“ umožňuje používateľom jednoduchšie identifikovať ľudí, ktorí majú rozhodovacie právomoci pri uzatváraní obchodov, takže sa môžu v správny čas zamerať na správnych ľudí. Okrem toho funkcia „deal finder“ umožňuje obchodníkom filtrovať nové obchodné príležitosti a zamerať sa na tie najperspektívnejšie. Vylepšená vizualizácia príležitostí a úpravy  dashboardu, vrátane možnosti včlenenia analytiky z iných aplikácií SAP alebo externých aplikácií, pomáhajú obchodníkom lepšie rozvrhnúť si čas.

Ešte mobilnejšie

–          Offline funkčnosť: používatelia mobilných zariadení majú možnosť pracovať kdekoľvek, keďže si už môžu vytvárať, prehliadať a aktualizovať záznamy aj offline.

–          Viac zariadení: základnou technológiou používateľského rozhrania je HTML5, čo zlepšuje používateľský zážitok a vďaka čomu sa skvalitnila podpora pre tablety a príručné zariadenia, pre ktoré nie sú natívne aplikácie.

Funkčnosť špecifická pre odvetvie

–          Podpora high-tech a maloobchodných spoločností: nové funkcie umožňujú výrobcom polovodičov a súčiastok spolupracovať s partnermi a automatizovať životný cyklus registrácie dizajnu a zvyšovať príjmy. Vylepšenia cloudovej verzie SAP Retail Execution súhrnmi, notifikáciami, upozorneniami a automatickým prideľovaním úloh pomáhajú zvyšovať efektivitu obchodných tímov.


Viac end to end procesov

–          Rozšírená integrácia: integračné toky spájajú celú rodinu cloudových riešení pre zapojenie zákazníka s aplikáciami SAP ERP a SAP CRM. Obchodným tímom tak ponúkajú komplexné dáta a procesy, vrátane informácií o e-commerce. Integrácia podporuje jednoduchý prístup k back-officovým informáciám, od produktov a cenníkov až k objednávkam. Nové toky napomôžu aj rýchlej integrácii so SuccessFactors Employee Central, čo umožňuje jednoduchý prístup k záznamom o zamestnancoch.

Jednoduchá správa aplikácie

–          Znížené prevádzkové náklady: nové konfiguračné nástroje a vylepšenia pri tvorbe, správe a spúšťaní úprav aplikácií umožňuje administrátorom znižovať čas, strávený pri správe systému, a sústrediť sa na pomoc obchodným tímom pri využívaní riešenia.

Cloudové riešenia SAP pre zapojenie zákazníka obsahujú portfólio na cloude založených CRM riešení, navrhnutých pre marketing, obchod a služby, vrátane SAP Cloud for Sales, SAP Cloud for Service a SAP Cloud for Social Engagement solutions, ako aj aplikáciu SAP Social Media Analytics by NetBase.