Slovak Gold pre softvér OLYMP

Ekonomický softvér OLYMP – mzdy a personalistika od spoločnosti KROS a.s. bol ocenený medailou Slovak Gold. Rozhodlo o tom Prezídium Nadácie Slovak Gold po dôslednom zhodnotení funkcií a vlastností produktu. Program OLYMP tak preukázal svoju nadštandardnú kvalitu. V doterajšej, viac ako 12 ročnej histórii, ide len o štvrté ocenenie softvéru.
 
Ocenenie prevzali Ing. Alexander Matiščík, predseda predstavenstva KROS a.s. a Iveta Hronská, vedúca oddelenia programu OLYMP, na slávnostnom ceremoniáli v Bratislave dňa 4. 12. 2007. Program OLYMP predstavuje komplexné riešenie pre každú firmu v oblasti miezd a personalistiky. Jeho prvá verzia bola na trh uvedená v roku 1997 a za desať rokov si dokázal získať vyše 8 400 užívateľov, čo ho radí k najpoužívanejším mzdovým produktom na Slovensku.
 
Program OLYMP spĺňa všetky náročné požiadavky zákazníkov na aktuálnu legislatívu, prehľadnú evidenciu mzdových potrieb, obsahuje široké možnosti výstupov a tlačových zostáv, jednoduché  ovládanie alebo podporu eura.
 
Program OLYMP je v roku 2007 už druhým softvérom, vyvíjaným spoločnosťou KROS a.s., ktorý získal ocenenie Slovak Gold – v júni 2007 toto ocenenie získal program OMEGA –podvojné účtovníctvo. Ďalšie udelenie certifikátu Slovak Gold je tak potvrdením pre všetkých užívateľov programov spoločnosti KROS, že si vybrali naozaj nadštandardné a mimoriadne kvalitné produkty.