Smart City Expo Barcelona: 5 trendov pre bezpečné a chytré mestá

Koncept chytrého mesta bol stredobodom 8. ročníku veľtrhu Smart City Expo World Congress (SCEWC), ktorý sa konal 13.-15. novembra v Barcelone. Na podujatí sa zúčastnilo vyše 840 vystavovateľov a 700 miest z celého sveta vrátane Prahy. Na výstavisko sa prišlo pozrieť viac ako 21 tisíc návštevníkov. Veľký záujem ukazuje, že smart city je koncepcia, ktorou sa čím ďalej viac jednotlivcov, spoločností i politikov pokúša naplniť reálnym obsahom.

Organizátori podujatia sa snažili pojať problematiku naozaj komplexne. Na niekoľkých pódiách sa striedali rečníci, ktorých príspevky sa tematicky pohybovali od mestskej správy a financovania, udržateľnosti, životného prostredia, spoločenskej inklúzie, až po mobilitu a digitálnu transformáciu. „Vyvíjame múdre mestá a intenzívne pracujeme na implementácii chytrých riešení vo vnútri nich. Mali by sme však mať neustále na pamäti základnú myšlienku, ktorá tieto naše snahy poháňa: chceme, aby boli mestá lepšími miestami pre život,“ popísal ideu veľtrhu riaditeľ veľtrhu SCEWC Ugo Valenti.

Základom je bezpečnosť

Tematika chytrých měst je široká zejména kvůli různorodé škále úkolů, před kterými jednotlivé metropole stojí. Každé město má svá specifika a nejpalčivější problémy se liší případ od případu. Přesto lze konstatovat, že tématem, které stojí mezi základními předpoklady jakýchkoliv úvah o chytrém městě, je zajištění bezpečnosti obyvatelstva. Vybrali jsme 5 zajímavých trendů, které v této oblasti veletrh naznačil.

1. Chytré kamery jako páteř bezpečnostních systémů

Síťové kamery v Barceloně ukázaly svoji všestrannost. V městských kamerových sítích mohou IP kamery zastávat roli páteřního systému, na který jsou následně napojené další senzory a chytré technologie. „Na místech, kde se instalovaly kamerové systémy, pozorujeme významný úbytek incidentů. Švédský Stockholm, americké New Orleans nebo japonské Minó jsou příklady měst, kde přinesly síťové kamery velice pozitivní výsledky,“ popisuje Stefan Alfredsson ze společnosti Axis Communications, švédského výrobce IP kamer. Ten v Barceloně představil nejen své produkty, ale i další nástroje, které umí významně zvýšit efektivitu kamerového systému.

2. Rozpoznávání obličejů se zdokonaluje

Technologie rozpoznávání obličejů (anglicky facial recognition system) patří k těm, na které se soustředí velký zájem laické veřejnosti. Na veletrhu ji prezentovala například původem barcelonská firma Herta. Její software umožňuje pomocí snímaného obrazu porovnat obličej s danou databází a na základě tohoto srovnání jej identifikovat. Systém lze napojit na jakoukoliv IP kameru, využít ho tedy lze prakticky kdekoliv. Obavy z přítomnosti Velkého bratra jsou ale zbytečné. V současné chvíli umí systém pracovat s omezenou, předem definovanou databází tváří a využívají ho především bezpečnostní složky při pátrání po hledaných osobách. Velice užitečný je při pátrání po ztracených dětech, osvědčil se také jako nástroj dohledu nad pohybem zaměstnanců.

3. Chytré audio se bude hlásit o slovo

Síťové video oslnilo trh už před nějakou dobou, nyní se o podobnou revoluci pokouší síťové audio. Pomocí akustické detekce umí rozpoznat určité zvuky, které jsou v rejstříku definované jako krizové (typicky rozbíjené sklo, křik, velice hlasité zvuky atp.) a na základě toho upozornit nejbližší kameru, aby se na lokalitu zaměřila. Eliminují se tak případy, kdy kamera v době incidentu snímá jiné místo, než je potřeba. Síťový audiosystém je navíc otevřený a lze do něj kdykoliv přidávat zařízení či nové konfigurace. Oproti těžkopádnému analogovému systému je práce s ním mnohem agilnější a proto lépe vyhovuje požadavkům rychle se měnících měst.

4. S drony je třeba počítat

Podle odhadu Goldman Sachs se může potenciál trhu s drony vyšplhat do roku 2020 až na hodnotu 100 miliard amerických dolarů. Jinými slovy, s drony je třeba počítat. Z hlediska městské bezpečnosti je proto nutné zlepšit monitoring oblohy a připravit se na možnou přítomnost nežádoucích dronů v městské zástavbě. Přesně tomu se věnuje kalifornská firma Dedrone. Detekce dronů probíhá pomocí senzorů na základě radiofrekvence. Když senzory neohlášený dron odhalí, následně mohou jeho přítomnost vizuálně potvrdit okolní kamery. Ty jej také zvládnou v případě potřeby sledovat.

5. Senzory budou analyzovat chování davu

Nejnovější způsob videoanalýzy prostřednictvím strojového učení představila nizozemská firma Vinotion, která se zabývá pokročilou analytikou davu. Systém dokáže pomocí senzorů detekovat různé vzorce chování skupiny, ať už se jedná o chodce či cyklisty. Dle naměřených hodnot pak určí, zda se proudící dav chová „zdravě“, nebo v něm nastala krizová situace – například propukla panika. Veškerá analytika přitom probíhá v malém přístroji poblíž kamery, který do systému posílá pouze výsledky analýzy. Významně se tak šetří objem přenášených dat a tím také zatížení sítě.

Jednotlivé technologie ukazují, že se nám čím dál lépe daří získávat z městského prostředí data s velkým potenciálem. Základním předpokladem pro jejich úspěšné využití je však propojitelnost. Ať už se jedná o záběry z kamer, hodnoty ze senzorů nebo výsledky analýzy davu, teprve jejich kombinací dostáváme reálný obraz problémů, kterým města čelí. Zároveň tak můžeme nalézt odpovědi na otázky, jak – v duchu ideje veletrhu – udělat z měst nejen lepší, ale hlavně bezpečnější místo pro život.

Autor: Kateřina Matesová, TaktiQ.com