Image

Smart Security: Komplexný balík od ESET

NOD32 si medzi používateľmi získal veľkú obľubu. Samostatný antivírusový program však popri komplexných bezpečnostných balíkoch začal strácať dych.


Integrácia osobného firewallu, antispamu a ďalších dôležitých nástrojov totiž môže byť pri výbere programu rozhodujúce. ESET sa však s komplexným balíkom príliš neponáhľal a poskytol tak potrebný priestor pre svojich vývojárov, ktorí pracujú na novom produkte s názvom ESET Smart Security. V súčasnosti je k dispozícii verejná betaverzia nového produktu ESET Smart Security (ESS), na ktorej si môžu používatelia otestovať jeho možnosti a „vychytať“ prípadné chyby a nedostatky. Treba povedať že už vo fáze testovania sa jedná o veľmi stabilný nástroj na ochranu vášho počítača pred hrozbami z internetu.

Inštalácia

Inštalácia s distribučného 18 MB balíka je jednoduchá a rýchla. Pre plnú funkčnosť ochrany nebol vyžadovaný reštart systému, čo je potešiteľné. Ihneď po inštalácii integrovaný firewall detegoval pripojené sieťové rozhrania a ponúkol ich nastavenie. Taktiež sa vykonala aktualizácia programu z internetu. Do programu Microsoft Outlook si tiež inštaluje novú nástrojovú lištu pre ovládanie kontroly e-mailov na vírusy a nevyžiadanú poštu (spam). ESS príliš nezaťažuje systém. Pri bežnej činnosti si jeho prácu na pozadí ani takmer nevšimnete. V pamäti zaberá rezidentný modul maximálne 40 MB, a to aj pri ručnom spustení skenovania disku, čo je na komplexný balík skutočne málo.

Prostredie a nastavenie

Prostredie ESET Smart Security je maximálne jednoduché a tvorí ho jedno hlavné okno v ktorom nájdete všetky ovládacie aj informačné prvky. Môžete ho prepnúť na štandardný alebo rozšírený mód, ktorý ponúka o niečo viac nastavení priamo v hlavnom okne programu. Prostredie betaverzie je v slovenčine alebo angličtine. Spracovaná je aj kompletná nápoveda, takže ak by ste mali s ovládaním nejaký problém, čo nepredpokladám, stačí stlačiť F1. Nastavenie vlastností jednotlivých funkcií ESS je sústredené do jedného dialógového okna, čo je z hľadiska ovládania a prehľadnosti veľmi dobre (nie je totiž nič horšie ako veľké množstvo otvorených okien v ktorých používatelia strácajú prehľad čo vlastne chceli nastaviť). Hlavne vo firemnom prostredí príde vhod ochrana nastavení programu heslom, čo zabezpečí že používatelia si nevypnú nejakú časť kontroly systému.

Image

Komplexný balík

ESS sa skladá z troch častí – antivírusová ochrana, osobný firewall a antispam kontrola. V tomto „zložení“ sa už jedná o komplexný balík, pretože tieto funkcie sú používateľmi najviac vyžadované. Oproti niektorým konkurenčným programom však neobsahuje ďalšie doplnkové nástroje ako ochrana pred vyskakovacími oknami internetových prehliadačov, filtrovanie web stránok (obsiahnuté je len jednoduché blokovanie určených URL), ochranu pred internetovými podvrhmi, ochranu osobných údajov a podobne. Do budúcna však môžeme očakávať že sa takáto funkcionalita v ESS objaví (časom si ju určite vyžiada trh).

Antivírusová a antispyware kontrola

Antivírusová kontrola zahŕňa aj antispyware ochranu a tiež kontrolu zneužiteľných aplikácií. Obsahuje výkonné jadro postavené na technológii ThreatSense, ktorá proaktívne chráni pred vírusmi, červami, spyware, rootkitmi alebo phishing útokmi. Oproti NOD32 prináša „bezobslužné“ inteligentné liečenie, menšie zaťaženie systému pri skenovaní na pozadí. Vylepšená je aj antispyware ochrana, ktorá v NOD32 nebola práve najlepšia. Ďalšie možnosti zahŕňajú samozrejmé funkcie, ako rezidentná kontrola, kontrola e-mailov, kontrola na vyžiadanie a podobne. Plánovač poskytuje bežné možnosti pre automatické šušťanie nielen antivírusových kontrol, ale aj iných externých programov. Pri kontrole internetovej komunikácie sú skenované len určené http porty. Chýba teda komplexná kontrola celej komunikácie, ako napríklad FTP, ICQ a ďalšie, cez ktoré by sa mohla do vášho počítača dostať nežiaduca infiltrácia (dúfajme že sa táto možnosť v ESS objaví – zatiaľ je to len betaverzia). Definovať tiež môžete zoznam URL adries (aj pomocou zástupných znakov „*“ a „?“), ktoré budú úplne blokované (na úrovni http protokolu), poprípade ktoré nebudú kontrolované (napríklad firemný intranet).

Image

Firewall

Veľkým skokom od NOD32 k ESS je integrácia osobného firewallu. Ten monitoruje všetku komunikáciu medzi chráneným počítačom a ostatnými počítačmi na lokálnej sieti a na internete. Zabezpečuje skenovanie aplikačných protokolov HTTP a POP3 používaných na surfovanie po internete a sťahovaní pošty proti infiltráciám. Samozrejmosťou je kontrola sieťovej komunikácie na nízkej úrovni ktorá umožňuje predchádzaniu rozličných typov útokov. Jeho výhodou je že má schopnosť rozpoznať charakter sieťovej komunikácie  rozličných typov infiltrácií a automaticky zakáže takúto komunikáciu. Pracovať môže v troch režimoch – automatickom, interaktívnom a správcovskom. Na základe toho rieši nastavenie politiky komunikácie rôznych aplikácií buď automaticky, alebo v spolupráci s používateľom. Firewall môže filtrovať prichádzajúcu a odchádzajúcu komunikáciu na základe vami preddefinovaných pravidiel a dokáže monitorovať aj zmeny spustiteľných súborov.Pre osobný firewall je dôležité jednoduché a prehľadné definovanie zón pri sieťovej komunikácii a nastavenie komunikačných pravidiel. ESS to zvládol dobre – ich nastavenie je jednoduché, s definíciou protokolov, portov a IP adries (vrátane IP verzie 6). Chýba snáď len filtrovanie na základe MAC adries. Pri zónach môžete určiť jednotlivé IP adresy, ich rozsah alebo celé podsiete.

Image

Antispamový filter

Spam síce priamo neohrozuje bezpečnosť vašich dát, avšak dokáže značne znepríjemniť prácu s elektronickou poštou, zahlcuje vašu e-mailovú schránku aj pripojenie na internet. A k tomu všetkému strávite pri jeho triedení a vymazávaní značné množstvo času. Preto ESET túto funkcionalitu integroval do ESS, čo výrazne zvyšuje efektivitu práce s elektronickou poštou. Pre filtrovanie spamu sa využíva viac techník. V prvom rade je to základná sada pravidiel, ktorá je obsiahnutá už v inštalácií a aktualizácia tejto sady prebieha súbežne s aktualizáciou vírusovej databázy. Druhá metóda rozoznávania je prostredníctvom Bayesovského filtra. Je to metóda „učenia“. Pri tejto metóde antispam naučíte rozpoznávať čo je vyžiadaná a nevyžiadaná pošta tým, že na začiatku používania antispamu pri príchode nevyžiadanej správy túto označíte. V prípade ak nevyžiadaná pošta chodí z určitej e-mailovej adresy, je možné pridať túto adresu do zoznamu spamových adries. Podobným spôsobom môžete zabezpečiť príjem emailov z určitej adresy – adresu môžete pridať do zoznamu dôveryhodných adries. Spam kontrola je priamo integrovaná do Microsoft Outlook, kde môžete emaily označovať ako spam, poprípade nastavovať filtrovacie pravidlá.

Záver

ESET Smart Security ponúka antivírusovú ochranu, osobný firewall a antispam kontrolu spojenú v jednoduchom a ľahko ovládateľnom prostredí. Už betaverzia sa javí veľmi stabilne a všetky funkcie sú plne účinné. Uvidíme, či v ďalších testovacích verziách bude ESET ešte pracovať na dopĺňaní funkcionality (ktorá je na výbornej úrovni ale čo-to by sa ešte dalo doplniť), alebo už len ladiť kompatibilitu a stabilitu ESS.

[+] jednoduché ovládanie, rýchlosť
[+]
 všetky potrebné časti zabezpečenia
[]
chýba ochrana pred vyskakovacími oknami prehliadačov, filtrovanie stránok
[
] zatiaľ len betaverzia

Zapožičal: ESET, www.eset.sk
Cena s DPH: zatiaľ nie je stanovená

Trhový sprievodca (ceny s DPH):
Kasperski Internet Security Suite 6.0, 2373 Sk
McAfee Internet Security Suite 2007, 1699 Sk
Norton Internet Security 2007, 2186 Sk

ESET Smart Security
Systémové požiadavky: operačný systém Windows 2000, XP, Server 2003 alebo Vista * počítač s procesorom Pentium 500 MHz alebo výkonnejší * 256 MB RAM * 25 MB voľného miesta na pevnom disku pre inštaláciu *

{moscomment}