Sociálne siete už rastú aj u nás

Sociálne siete typu Facebook postupne ovládajú aj slovenský internetový trh. Situáciu analyzovali český Mediaresearch a americký Pew Research Center.

 

Najskôr to bol e-mail, neskôr „instant messaging“ a dnes to sú tzv. sociálne siete. Mnohých nemusí ani napadnúť, že ide práve o portály typu Facebook a MySpace. Ich cieľom je poskytnúť návštevníkovi vlastný priestor na sebaprezentovanie sa svetu a možnosť spoznávať nových ľudí nielen v rodnej krajine. Ich používanie je jednoduché a s neustálym rozširovaním vysokorýchlostného internetu ponúkajú priestor aj pre zdieľanie veľkoobjemných multimédií. Okrem domovských portálov k nám začali prenikať aj zahraničné siete, čo spôsobila aj ich lokalizácia do slovenčiny alebo češtiny.
 
 
Prieskum agentúry Mediaresearch, a.s., na vzorke českých „surferov“ ukázal, že až 70% ľudí nad 15 rokov má vytvorený vlastný profil na niektorej z týchto sietí. Naopak, najmenej účtov má kategória nad 45 rokov, aj keď 7% respondentov plánuje ich vytvorenie. Najdlhšie vlastnia svoje účty opýtaní medzi 25-34 rokov. Čo sa týka mužov a žien, tak nežnejšie pohlavie jemne víťazí v pomere 71% ku 66%. Prekvapením určite nie je, že mladí majú účty na viacerých portáloch a aj ich používajú častejšie ako staršie generácie.

Image

 
V Českej republike z domácich sietí dominuje server Spolužáci.cz (36%), za ktorým nasleduje Lidé.cz (20%). Prvú trojku uzatvára zoznamovací portál Líbímseti.cz (13%). Zo zahraničných je najpopulárnejší Facebook, prekvapivo nasledovaný komunitnou časťou video serveru YouTube. Obe siete už boli preložené aj do českého jazyka.
 
 
Image
 
 
Jednotlivé siete sú, samozrejme, z hľadiska demografických charakteristík vyprofilované. Napríklad službe Spolužáci.cz dáva prednosť viac žien ako mužov a celkovo je populárnejší pre vekovú kategóriu 35 až 44 rokov. Mládež dáva prednosť komunitám ako Líbimseti.cz a Lidé.cz, ale aj Facebook. Vysokoškolákom vyhovuje Spolužáci.cz. Paradoxne, najmenšiu popularitu má u nich práve Líbímseti.cz.
 
 
Image
 
 
Z druhej analýzy, tentoraz od americkej organizácie Pew Research Center, vyplýva, že až 75% používateľov sociálnych sietí je z vekovej kategórie 18 až 24 rokov. Zo zvyšných 25% je 57% z kategórie 25 až 34-ročných a 7% nad 65%, čo je pomerne vysoké číslo. Čo sa týka najpopulárnejšej siete, tak s prehľadom vedie MySpace s podielom 50%. Nasledujú Facebook (22%) a LinkedIn (6%).
 
 
Image
 
 
Ak sa detailnejšie pozrieme na základne jednotlivých portálov, zistíme, že medzi používateľmi Facebooku nájdeme najmä mužov s vysokoškolským vzdelaním. Priemerný vek všetkých je na hranici 26 rokov. LinkedIn je zaujímavým pre starších. Dominujú taktiež vzdelaní muži a priemerný vek dosiahol až 40 rokov.
 
 
Image
 
 
Zaujímavým zistením bolo, že 49% mladých využíva tento spôsob komunikácie na hľadanie nových priateľov a až 91% chce len udržiavať kontakty so starými známymi. Neprekvapil fakt, že práve táto kategória používa sociálne siete na tvorenie plánov s priateľmi. Presne ich bolo 72%.
 
 
Image
 
 
Práve tieto internetové miesta sú prostriedkom najmä na spoznávanie nových ľudí so spoločnými záujmami. To však nie je jediný ich prínos. Druhým je získavanie pracovných kontaktov. Producenti môžu nájsť na MySpace skrytý hudobný talent, firmy zase na LinkedIn odborníka na pracovnú pozíciu. Ak ľudia využívajú aj túto funkciu, majú zvyčajne viac účtov a na rôznych portáloch – každý na niektorý z účelov. Očakávaný je preto ďalší rozmach tohto výdobytku siete internet.
 
 
Image