SOFTIP: Audit potvrdil kvalitu

V minulých dňoch spoločnosť SOFTIP úspešne absolvovala recertifikačný audit systému manažérstva kvality podľa noriem ISO 9001 : 2000. Podľa vyjadrenia audítorskej spoločnosti 3EC – NSF International , zavedený systém v SOFTIPe počas uplynulých troch rokov významne prispel ku skvalitneniu komunikácie so zákazníkmi, reagovaniu na jeho potreby a požiadavky, prispel k prehĺbeniu chápania problematiky kvality na všetkých úrovniach riadenia spoločnosti . O týchto skutočnostiach svedčí nielen vysoký stupeň lojality bezmála 4 000 zákazníkov spoločnosti ale aj zisk Národnej ceny za kvalitu 2006.

Viac na www.softip.sk

O SOFTIPe
Spoločnosť SOFTIP patrí medzi najvýznamnejších dodávateľov moderných riešení a služieb v oblasti podnikových informačných systémov. Ako systémový integrátor zákazkových informačných systémov zaujíma významné postavenie na trhu Slovenska, ale aj Českej republiky. Výrazný akcent na kvalitu a vysokú úroveň poskytovaných riešení a služieb dokumentujú viaceré významné ocenenia a zavedený systém manažérstva kvality podľa noriem ISO 9001:2000. Certifikát na systém manažérstva kvality má od roku 2004 a to s platnosťou na kompletný rozsah podnikateľských činností. V minulom roku získal Národnú cenu SR za kvalitu 2006. SOFTIP je členom klubu Slovak Gold.

V záujme maximálneho uspokojenia požiadaviek zákazníka sa SOFTIP vždy snaží o komplexný návrh riešení. V praxi to znamená, že dlhodobo a úspešne navrhuje a dodáva nielen softvérové riešenia, ale na zodpovedajúcej úrovni aj technickú a technologickú infraštruktúru a príslušné služby. Kompetentnosť, spoľahlivosť a vysokú úroveň produkcie a služieb si SOFTIP upevňuje vytváraním strategických partnerstiev s renomovanými nadnárodnými IT spoločnosťami. V rokoch 2005 – 2007 ocenil kvalitu vzájomných vzťahov aj jeho strategický partner, Microsoft. Udelil mu certifikát Microsoft Gold Certified Partner. V roku 2007 k tomu pridal certifikát Microsoft Industry Awards 2007 Winner. V tomto roku SOFTIP uzatvoril partnerstvo aj s najväčším svetovým výrobcom podnikového softvéru, so spoločnosťou SAP. SOFTIP, a.s. je členom IT Asociácie Slovenska.