Spoločnosť EMC uvádza na trh úložné pole XtremIO postavené výhradne na technológii flash

Jedinečná architektúra scale-out umožňuje maximálny výkon technológie flash bez kompromisov v efektivite či odolnosti

 


 

 

Spoločnosť EMC Corporation minulý týždeň oznámila všeobecnú dostupnosť úložiska EMC® XtremIO™. Ide o prvé a jediné úložné pole v segmente založené výhradne na technológii flash, ktorá poskytuje užívateľom konzistentný a predvídateľný výnimočný výkon pre všetky typy aplikácií a nezávisle na časovom období, bez ohľadu na to, či je pole nečinné alebo zaneprázdnené a nakoľko je naplnená jeho kapacita. Týchto vlastností sa v prípade poľa EMC XtremIO podarilo dosiahnuť vďaka niekoľkým jedinečným inováciám technológie flash. Patrí k nim architektúra scale-out s viac radičmi a možnosťami lineárneho škálovania, deduplikácie, ktorá je nepretržite aktívna a vždy inline alebo ochrana dát, ktoré je 6x efektívnejšie a 4x rýchlejšie ako tradičná technológia RAID.

 

 

Vnútorné usporiadanie poľa EMC XtremIO je úplne odlišné od všetkých ostatných úložných polí, ktoré používajú výhradne technológiu flash. Na zabezpečenie maximálneho výkonu bez kompromisov v efektivite spolupracujú štyri kľúčové technológie:

 

·         Umiestňovanie dát podľa obsahu

·         Dvojfázový engine pre metadáta

·         XtremIO Data Protection (XDP)

·         Zdieľané metadáta v pamäti

 

Spoločnosť EMC očakáva, že produkt XtremIO sa stane špičkou na trhu úložných polí využívajúcich výhradne technológiu flash. V tomto segmente má pritom podľa odhadov spoločnosti IDC do roku 2015* objem tržieb vzrásť na 1,2 miliardy dolárov. Po novom úložnom poli je výrazný dopyt. Prostredníctvom programu EMC Directed Availability (bol predstavený v marci 2013) kedy bolo vybraným zákazníkom predaných 10 petabajtov efektívne deduplikovanej kapacity.

 

 

Kľúčové technologické fakty o riešení XtremIO

Zákazníci od úložných polí využívajúcich výhradne technológiu flash očakávajú podporu úloh, ktoré vyžadujú predvídateľnú a konzistentne nízku úroveň latencie naprieč dátovými sadami, v ktorých prebiehajú časté zmeny. Spadajú sem úlohy v infraštruktúre VDI, virtuálne servery, silne konsolidované databázy alebo testovacie a vývojárske prostredia. Úložné pole XtremIO umožňuje pri týchto úlohách dosiahnuť vyšší výkon, ale okrem toho nižšie náklady na vstupno-výstupné operácie a jednoduchšiu správu. Pole XtremIO sa od ostatných úložných polí využívajúcich výhradne technológiu flash odlišuje štyrmi zásadnými rozdielmi v architektúre:

 

·         Umiestňovanie dát podľa obsahu udržuje v úložnom poli trvalú rovnováhu a optimalizuje ju naprieč jednotkami SSD a radičmi poľa v rade zlomkov percent a zároveň odstraňuje duplicitné dáta priamo z dátovej cesty.

 

·         Dvojfázový engine pre metadáta úložnému poľu dovoľuje plne využiť náhodný prístup, ktorý je pre technológiu flash charakteristický a umiestňovať dáta kamkoľvek v úložnom poli, bez toho, aby bolo nutné využívať procesy čistenia v back-end (tzv. zber odpadu). To poľu XtremIO umožňuje vyhnúť sa v porovnaní s ďalšími flashovými poľami, ktoré túto funkciu využívajú, až 50% nárastu vstupno-výstupných operácií, až 1000% zvýšenie latencie a až desaťnásobné zníženie trvanlivosti jednotiek flash.

 

·         XtremIO Data Protection (XDP) je špecifický algoritmus pre prostredie flash, ktorý chráni pred zlyhaním diskov SSD a zároveň ponúka až 6× viac využiteľnej kapacity než tradičné pole RAID. Technológia XDP koncovým užívateľom dovoľuje využiť 100 % kapacity poľa XtremIO a zároveň udržať maximálny výkon. U iných úložných polí využívajúcich výhradne technológiu flash dochádza po naplnení 60 až 80 % kapacity k postupnému poklesu výkonu. Z toho vyplýva, že technológia XDP ponúka v porovnaní s inými úložnými poľami, ktoré využívajú výhradne technológiu flash, o 40 % vyššiu využiteľnú kapacitu. Účinné algoritmy technológie XDP navyše v podmienkach datacentra dlhodobo zabezpečuje až 4× vyšší výkon a odolnosť jednotiek flash oproti poliam RAID.

 

·         Zdieľané metadáta v pamäti úložnému poľu dovoľujú ponúknuť široký obsah výkonu a rýchlo klonovať informácie, ktoré sa v poli  tiež nachádzajú. To výrazne zrýchli bežné úlohy, ako je nasadzovanie virtuálnych počítačov. Klony virtuálnych počítačov sa medzi hostiteľom a poľom vytvárajú až 20x rýchlejšie, ako je prenosná kapacita siete. Postup je tak niekoľkonásobne rýchlejší a má menší dopad na súčasné virtuálne počítače ako v prípade iných úložných polí využívajúcich výhradne technológiu flash.

 

 

XtremIO je úložné pole s architektúrou scale-out, ktorého základné stavebné kamene predstavujú bloky s názvom X-Brick. Každý blok X-Brick ponúka kapacitu 10 TB. Na začiatku budúceho roku by mali byť dostupné tiež vo verzii s 20TB kapacitou. Pole XtremIO s viac ako 250 TB účinnej kapacity v jedinom clusteri XtremIO s inline deduplikáciou dovoľujúcu spracovanie až jedného miliónu úplne náhodných vstupno-výstupných operácií. Jeden cluster XtremIO je možné škálovať v rozmedzí od dvoch do ôsmich radičov a až 128 jadier, ktoré sú schopné spracovať akúkoľvek úlohu databázií OLTP, virtuálnych serverov a infraštruktúr VDI. Všetky dátové služby sú pritom aktívne.

 

Navyše je pole XtremIO integrované do ekosystému produktov EMC, čo mu umožňuje poskytovať ďalšie funkcie a zabezpečuje jednoduché ovládanie a kompatibilitu. Systém VCE Vblock™ Specialized System for Extreme Applications založený na úložných poliach XtremIO využívajúcich výhradne technológiu flash ponúka koncovým užívateľom mimoriadny výpočtový výkon infraštruktúry VDI za bezkonkurenčnú cenu (účtuje sa za virtuálny počítač). Zákazníci ho budú môcť začať objednávať koncom roka 2013. Správa úložného poľa XtremIO je zároveň integrovaná s prostredím VMware vSphere a uľahčuje jeho rozhranie API pre úložisko VMware s rozhraním VAAI. Ďalej je pole XtremIO podporované ďalšími technológiami spoločnosti EMC, ako je EMC VPLEX™, EMC PowerPath® a EMC Secure Remote Support (ESRS).

 

 

 

Citácie vedúceho predstaviteľa spoločnosti EMC

C. J. Desai, prezident, divízia nových technologických produktov

„Technológia flash v poslednej dobe funguje ako významná sila meniaca situáciu na trhu. Zároveň však predstavuje v segmente úložísk obrovskú trhovú príležitosť. Zákazníci majú stále vyššie požiadavky na výkon, ktorý potrebujú pre úlohy v datacentrách novej generácie vo fyzických i virtuálnych prostrediach. Stratégiou spoločnosti EMC je využiť technológiu flash naprieč celou úložnou infraštruktúrou spolu s najlepšími produktmi vo svojej triede. Sme tak schopní ponúknuť zákazníkom možnosť výberu. S poľom XtremIO môžeme tomuto rýchlorastúcemu trhu ponúknuť špecializované riešenie, ktoré prináša po všetkých stránkach viac – od konzistentnejšieho a predvídateľnejšieho výkonu cez vyššie možnosti škálovania, vyššiu mieru integrácie a viac dátových služieb. Najdôležitejšie však je, že to všetko stojí na od základu vylepšenej architektúre, ktorá nám do budúcna dovolí jednoducho pridávať ďalšie funkcie s pridanou hodnotou.“

 

Spojte sa s nami on-line:

 

·         Zaregistrujte sa a pripojte k vysielaniu, ktoré vám ponúkne prístup k odborníkom spoločnosti EMC a ďalšiemu obsahu.

 

·         Zapojte sa do diskusie s hashtagy #EMC a #XtremIO a sledujte na Twitteri naše účty @EMCXtrem a @EMCXtremIO

·         Ďalšie súvisiace novinky nájdete na blogu EMC Pulse

·         So spoločnosťou EMC môžete komunikovať prostredníctvom sietí Twitter, Facebook, YouTubeLinkedIn.