Spoločnosť Gigaset Communications ušetrí za rok 150 ton papiera a 240 ton emisií CO2

Inteligentné obaly pomáhajú európskemu lídrovi medzi výrobcami bezdrôtových telefónov lepšie chrániť životné prostredie a dosahovať vyššiu efektivitu. Vďaka optimalizácii obalov pre svoje telefóny spoločnosť Gigaset Communications už čoskoro ušetrí približne 150 ton papiera za rok, a súčasne výrazne zredukuje svoje logistické a procesné náklady. Už na jeseň v roku 2007 spoločnosť zaujala jasné stanovisko voči ochrane životného prostredia tým, že na trh uviedla rozsiahly rad výrobkov v súlade so štandardom ECO DECT a získala certifikát ISO 14001.

Vývoj energeticky úsporných produktov s malým vyžarovaním ide v spoločnosti Gigaset ruka v ruke s neustálou optimalizáciou spotreby energie a materiálov vo výrobe a logistike. V rámci firemných programov riadenia kvality zamestnanci spoločnosti neustále prispievajú k týmto procesom; za posledné roky sa im podarilo dosiahnuť výrazné úspechy vo využívaní energie a materiálov.

Teraz spoločnosť dosiahla ďalší významný medzník, keď výrazne zmenšila rozmery obalov na telefóny triedy A a C, ktoré sa predávajú vo veľkých objemoch. Optimalizácia obalov bola možná vďaka zavedeniu vylepšených procesov, pri ktorých sa spájajú obaly s niekoľkými prenosnými telefónmi do jedného celku, a vďaka štíhlejšej konštrukcii základných staníc a dobíjacích základní pre telefóny triedy A a C na rok 2010.

Napríklad obaly na jeden systém (základnú stanicu s prenosným telefónom) sa zmenšili o 24 percent, kým obaly na systémy Trio – s jednou základnou stanicou a tromi prenosnými telefónmi – sú menšie o 44 percent a obaly na systémy Quattro – s jednou základnou stanicou a štyrmi prenosnými telefónmi – o 51 percent. Úspora za rok 2010 dosiahne približne 120 ton papiera a od roku 2011 to bude až 150 ton ročne.

Okrem spotreby papiera sa spoločnosti Gigaset Communications podarilo okresať aj logistické a procesné náklady. V budúcnosti bude napríklad jednorazová paleta obsahovať 192 namiesto 144 telefónov (systémov). Po aplikovaní na celý sortiment produktov umožnia tieto zmeny znížiť náklady na celú kamiónovú dopravu o 31 percent. Celkovo tak dôjde k zníženiu emisií CO2 o 240 ton za rok, čo je množstvo, aké za jeden deň spotrebuje 40 000 stromov alebo 40 hektárov komerčne využívaného lesa (6 kg denne na jeden strom).

Dôležitým faktorom vplývajúcim na úspech spoločnosti Gigaset je efektívna, trvalo udržateľná prevádzka, pretože zákazníci na celom svete uznávajú vysokú kvalitu produktov značky Gigaset s označením „Made in Germany“. Najmä mimo Európy stále rastie záujem o energeticky úsporné produkty s nízkym vyžarovaním, vyrábané spôsobom šetrným k životnému prostrediu. Telefón Gigaset v súčasnosti vlastní najmenej každá štvrtá európska domácnosť. V Nemecku má telefón Gigaset viac ako polovica všetkých domácností. Výrobný závod spoločnosti Gigaset Communications v meste Bocholt, ktorý už niekoľkokrát získal titul „Továreň roka“, dokáže ročne vyrobiť približne 16 miliónov zariadení určených na distribúciu do celého sveta.