Spoločnosti EMC a VMware spojili sily pri poskytovaní softwarovo definovaných úložísk a riešení VMware Virtual SAN™

 

 

Zákazníci neustále hľadajú cestu k čo najjednoduchšej IT infraštruktúre, nižším nákladom a väčšej obchodnej dynamike. Spoločnosti EMC Corporation (NYSE:EMC) a VMware (NYSE:VMW) preto oznámili významnú investíciu a iniciatívu zameranú na rýchly rozvoj architektúry softwarovo definovaných úložísk a nastupujúcich modelov zodpovedajúcich tomu, ako aplikácie využívajú úložiská vo virtuálnych prostrediach. 

Výsledkom tejto spolupráce v oblasti softwarovo definovaných úložísk bude najprv počiatočná ponuka zameraná na trhový segment malých a stredných firiem (SMB) a malých a stredných podnikov (SME). Na týchto trhoch je bežné, že zákazníci používajú riešenie vSphere® naprieč

širokou škálou úloh. Pritom môžu s výhodou využívať jednoduchosť úložísk VMware Virtual SAN™ a ich úzku integráciu s riešením VMware vCenter Server. Iniciatíva sa bude zameriavať na spoločné projekty výskumu a vývoja, vytvorenie spoločných osvedčených riešení EMC a VMware a spoločných testovacích a overovacích prostredí.

 

Ponuky vzniknuté v rámci tejto spolupráce budú pokrývať celý rad scenárov, kedy zákazníci implementujú softwarovo definované úložisko v rámci infraštruktúry VDI (Virtual Desktop Infrastructure), testovacích/vývojových prostredí a prostredí určených pre zotavenie po havárii. Každý typ použitia bude optimalizovaný pre nasadenie v infraštruktúre VMware Virtual SAN™, bude vychádzať zo správy prostredníctvom zásad a ponúkať nižšie celkové náklady na vlastníctvo vďaka použitiu nenákladného serverového úložiska.

 

S cieľom zabezpečiť úzku integráciu a realizáciu projektu, začali spoločnosti EMC a VMware budovať geograficky distribuované vývojové prostredia zamerané na definovanie produktov, testovanie kompatibility a optimalizáciu technológií spoločností  EMC, VMware a tretích strán.

 

Spoločnosť EMC je popredným poskytovateľom informačnej infraštruktúry pre riešenie VMware a zákazníkom, ktorí používajú software VMware, ponúka dostupnosť, ochranu a zabezpečenie potrebné pre virtualizáciu a dosiahnutie konkurenčnej výhody. Súčasne im uľahčuje zavádzanie technológií cloud computingu a virtualizácie, vďaka čomu môžu prevádzkovať software VMware na cloudovej infraštruktúre nové generácie s využitím stále vyššej úrovne automatizácie.

 

 

Citácia  analytika:

 

Dave Vellante, CEO a spoluzakladateľ spoločnosti Wikibon

 

 

„Spolupráca spoločností  EMC a VMware zameraná na úložiská VMware Virtual SAN™ je prísľubom softwarovo definovaných úložísk s vynikajúcou hodnotou pre menšie organizácie, ktoré disponujú menšími prostriedkami. Budú ponúkať nevyhnutnú vysokú dostupnosť a služby migrácie spolu s možnosťou podrobného riadenia prostredníctvom zásad na úrovni virtuálnych počítačov bez zložitosti a nákladov spojených s prevádzkovaním veľkých sietí úložísk. Dôležité je, že overené, otestované a osvedčené riešenia, ktoré vzídu z tejto softwarovo orientovanej iniciatívy, umožnia IT špecialistom zamerať prostriedky na iné úlohy než riešenie problémov s úložiskom.“