Spoločnosť Oracle oceňovala partnerov

Bratislava, Slovensko, 29.  júna 2009 – Po úspešnom ukončení finančného roka spoločnosť Oracle Slovensko, tak ako každý rok aj teraz vyhodnotila spoluprácu so svojimi obchodnými partnermi, členmi programu Oracle PartnerNetwork. Zástupcovia spoločnosti Oracle odovzdali tieto ocenenia na výročnom partnerskom stretnutí, ktoré sa uskutočnilo dňa 25. júna 2009 v príjemnom prostredí Neziderského jazera v rakúskom Weidene.
 
Fiškálny rok 2009 bol pre Oracle Slovensko silný predovšetkým v oblasti predaja technológií, čo sa premietlo aj do oceňovaných kategórií.
Absolútnym víťazom a držiteľom ceny Oracle Technology Partner roka 2009 sa stala spoločnosť TEMPEST, a.s. Cenu získala za dosiahnutý obrat v predaji technologických licencií v uplynulom finančnom roku, z ktorých nezanedbateľnú časť tvorili popri databáz Oracle aj middleware produkty z rodiny produktov Oracle Fusion Middleware.
 
Jubilantom a držiteľom ceny Oracle General Business Partner roka 2009 sa stala spoločnosť DATALOCK a.s., ktorej sa už po desiaty krát podarilo obhájiť svoju pozíciu najúspešnejšieho partnera v segmente predaja malým a stredne veľkým podnikom. Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch i tento rok zaznamenala firma DATALOCK a.s. významný nárast zákazníkov svojich riešení postavených na technológiách Oracle.
 
„Z roka na rok stúpa význam partnerov pre Oracle ako vo svete, tak aj na Slovensku. Potvrdzuje to rastúci podiel obchodu realizovaného prostredníctvom partnerov, ktorý už dávnejšie prerástol cez polovicu,“ povedal Maroš Herda, generálny riaditeľ, Oracle Slovensko. 
 
Ocenenia sú každoročne udeľované za výnimočné podnikateľské výsledky a slúžia ako uznanie pre partnerov, ktorí boli schopní najlepšie využiť výhody, ktoré poskytuje partnerstvo so spoločnosťou Oracle. Na Slovensku Oracle momentálne spolupracuje celkom so 146 partnerskými spoločnosťami, pričom 130 partnerov je na základnej, tzv. Partner úrovni, 7 na Certifikovanej úrovni a 9 na Certifikovanej Advantage úrovni. Z celkového počtu je 5 partnerov zameraných na predaj aplikácií, ostatní na predaj technológií Oracle. Spoločnosť Oracle spolupracuje na Slovensku aj s dvomi distribútormi, ktorí predstavujú významnú podporu pri skvalitňovaniu starostlivosti o partnerov Oracle a zároveň ďalšiu možnosť oslovenia zákazníkov z radov stredných a menších spoločností.
 
„Každým rokom sa počet spolupracujúcich partnerov zvýši zhruba o 20%. Keďže sme z veľkej miery závislí od riešení, ktoré poskytujú naši partneri, snažíme sa ich všestranne podporovať v oblasti vzdelávania, technickej podpory, marketingu a podpory predaja. Oceneným partnerom blahoželáme a tešíme sa na pokračovanie našej spolupráce,“ povedal na záver Maroš Herda.