Sun Virtual Desktop Infrastructure Software 2.0

SANTA CLARA, 18. marec 2008. Spoločnosť Sun Microsystems dnes predstavila softvér Virtual Desktop Infrastructure (VDI) 2.0, komplexné riešenie pre jednoduchú a efektívnu správu virtuálnych desktopov operačných systémov Windows XP, Windows Vista, Linux, Mac OS X, Solaris a Windows Mobile. Sun VDI 2.0 v seba zahŕňa podporu pre všetky tradičné klientské zariadenia – cez tradičné PC až po alternatívne zariadenia, ako sú ultratenké terminály Sun Ray.
 
Vo februári spoločnosti Sun a Vmware ohlásili dostupnosť softvéru Sun VDI 2.0 pre platformu VMware Infrastructure 3, čo umožní zákazníkom využiť existujúce VMware nasadenie pre hosting virtuálnych strojov.“Softvér Sun VDI 2.0 ponúka zákazníkom voľbu destopu a zobrazovacieho zariadenia, takže môže ponúknuť použivateľom bezpečný prístup k centralizovanému desktopovému prostrediu v akomkoľvek čase a na akomkoľvek mieste. Unikátne vlastnosti virtuálnej desktopovej infraštruktúry spoločnosti Sun môžu pomôcť firmám zlepšiť informačnú bezpečnosť, spravovať prístup ku kritickým dátam, znižovať prevádzkové náklady a zvyšovať mobilitu zamestnancov,” hovorí Jim McHugh, viceprezident spoločnosti Sun Microsystems.

Sun VDI Software 2.0 je ďalšou časťou virtualizačného softvérového portfólia Sun xVM, ktoré v súčasnosti zahŕňa Sun xVM Ops Center, Sun xVM Server a Sun xVM VirtualBox softvér. Administrátori môžu vyberať z rôznych desktopových prostredí – zo samostatných virtuálnych strojov bežiacich Windows XP, alebo Windows Vista a z tradičných zdieľaných prostredí, ako sú Windows Terminal Services alebo UNIX. Naviac s implementáciou virtuálnych zobrazovacích klientov Sun Ray môžu firmy ponúknuť svojim používateľom prístup cez smart karty. Nové vlastnosti softvéru Sun VDI 2.0 umožňujú administrátorom vytvárať skupiny virtuálnych strojov, ktoré môžu byť trvale alebo dočasne priradené ku skupinám používateľov. Ak je virtuálny stroj priradený konkrétnemu používateľovi, pokročilé funkcie Sun VDI 2.0 umožnujú administrátorovi definovať pravidlá životného cyklu virtuálneho desktopu.

Viac informácií o Sun VDI Software 2.0, ako aj virtualizačných desktopových riešeniach spoločnosti Sun Micosystems je možné nájsť na adrese: http://www.sun.com/software/vdi.