Svet v roku 2000 a dnes

Silvester, oslava nového roku, prechod do nového desaťročia. Ešte predtým však krátka rekapitulácia a pohľad, ako sa svet zmenil za posledných 10 rokov. Priložený obrázok sa síce v niektorých bodoch zameriava iba na situáciu v USA, avšak aj napriek tomu ide o zaujímavé porovnanie.

Počet obyvateľov Zeme čoskoro dosiahne 7 miliárd, pred 10 rokmi to bolo 6. Taktiež je zrejmý jasný nárast používateľov internetu a to z 0,361 miliardy na 1,96 – čo je cca 30% svetovej populácie. Podobne sa rozširovali aj mobilné telefóny, kde je nárast z 0,719 miliardy na 5,3.

Z ďalších štatistík zaujme razantný nárast úmrtí spôsobených prírodnými katastrofami zo 17 000 na 260 000. Porovnanie taktiež ukazuje, že filmový priemysel z hľadiska predaných lístkov do kina sa príliš nemení a zaznamenal mierny pokles z 1,4 miliardy na 1,3 miliardy.