Výhodnejšie surfovanie v roamingu

Spoločnosť T-Mobile Slovensko uvádza sériu nových balíčkov Data roaming, vďaka ktorým môžu zákazníci surfovať výhodnejšie ako doteraz. Balíčky sú určené pre občasných cestovateľov vo všetkých krajinách EÚ i náročnejších návštevníkov vybraných krajín.

Dátový roaming pre surfovanie cez mobil
Prvou novinkou je balíček EÚ data roaming 3 MB, ktorý ponúka zákazníkom 3 MB dát v tzv. EU plus zóne, do ktorej patria popri EÚ aj Island, Nórsko, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko, Chorvátsko a USA.

Aktivácia balíčka je bezplatná, mesačný poplatok za využívanie je 3,50 €. Cena za 1 MB dát nad rámec tohto balíčka je 1,99 €, tarifikácia je nastavená na 10 kB.

Dátový roaming pre náročnejších
T-Mobile zároveň uvádza aj tri balíčky určené pre náročnejších návštevníkov okolitých krajín. Vďaka prepojeniu operátorov pod značkou T-Mobile v stredoeurópskom regióne budú môcť získať 1 MB dát už za 10 centov.

K dispozícii sú balíčky Data roaming Česko, Data roaming Maďarsko a Data roaming Rakúsko, pričom zákazník si môže aktivovať jeden z týchto balíčkov. Každý obsahuje 80 MB dát v sieti T-Mobile v zahraničnej krajine.

Aktivácia balíčka je bezplatná, mesačný poplatok je 7,99 €. Aj prenesené dáta nad rámec tohto balíčka budú spoplatnené výhodnou sumou – a to 0,16 € za 1 MB v zahraničnej sieti T-Mobile v rámci balíčka a 0,99 € za 1 MB v inej sieti v krajine balíčka, resp. hociktorej sieti v zóne EU plus. Tarifikácia je nastavená pri každom balíčku na 10 kB.

Výhodnejší roaming aj pre nový program
Balíčky si môžu aktivovať zákazníci mesačných programov Viac, Relax, Podnikateľ či Podľa seba. Navyše však budú k dispozícii aj pre nový program Bez záväzkov.