Telekomunikačná sieť Slovanetu má desaťnásobne vyššiu kapacitu

 

 

 

Spoločnosť Slovanet výrazne zvýšila výkon svojej telekomunikačnej siete. Centrálna časť siete získala desaťnásobný nárast prenosovej kapacity a rýchlosť jej prepojenia s Internetom operátor zvýšil celkovo na viac ako 40 Gbit/s. Nové technológie prinášajú aj lepšie kvalitatívne parametre siete a zvýšenie spoľahlivosti poskytovaných služieb.

 

 

 

 

Bratislava, 27. októbra 2011 

 

Telekomunikačný operátor a poskytovateľ internetu Slovanet investuje do zvýšenia výkonu telekomunikačnej siete pre poskytovanie internetových, dátových, telefónnych služieb a digitálnej televízie. Modernizoval zariadenia tvoriace jadro siete a prenosové rýchlosti zvýšil na 10 Gbit/s, čiže desaťnásobne oproti pôvodným. Výrazne zvýšil aj rýchlosť prepojenia s celosvetovou sieťou Internet. Jeho agregovaná prenosová rýchlosť je v súčasnosti viac ako 40 Gbit/s.

 

„Rastúce počty zákazníkov a ich nároky na vyššie prenosové rýchlosti a kvalitatívne parametre služieb vyvíjajú tlak na inováciu technológií a rozširovanie kapacity telekomunikačnej siete. Súčasná modernizovaná sieť Slovanetu je opäť rýchlejšia a pripravená na výrazný nárast počtu klientov zo segmentov firiem aj domácností, alebo napríklad rozširovanie digitálnej televízie v HD kvalite,“ uvádza Rastislav Faith, prevádzkový riaditeľ spoločnosti Slovanet. „V kľúčových častiach siete dodržiavame princíp nezávislého zálohovania,  vďaka ktorému prinášame naším zákazníkom vysokú spoľahlivosť využívaných služieb,“ dodáva.

 

Prenosové rýchlosti siete 10 Gbit/s stierajú rozdiely a vzdialenosti medzi rôznymi geografickými lokalitami Slovenska a zákazníci pripojení kdekoľvek v sieti Slovanetu sa prakticky stávajú „susedmi“ komunikujúcimi rýchlosťou lokálnej siete typu LAN.