Image

Štýly nadpisov v dokumente

Pri vytváraní dlhšieho dokumentu v MS Word je vhodné namiesto bežného formátovania jednotlivých nadpisov využívať štýly nadpisov, ktoré umožňujú efektívnejšie dokument upravovať a formátovať.


Článok bol pôvodne publikovaný v časopise PC_Space č. 08/2006

Štýl nadpisu obsahuje všetky formátovacie atribúty, ktoré môžete využívať aj samostatne tak, že označíte text a zvolíte postupne napr. tučné písmo, väčšie a inej farby. Problém tohto klasického spôsobu formátovania je ten, že ak máte tých nadpisov napr. dvadsať, tak musíte aj dvadsať krát zopakovať tento postup. To platí aj pri zmene a doplnení existujúceho formátu. Tento postup je neefektívny a preto je vhodné využívať štýly pri vytváraní dlhších dokumentov.

Vo Worde sú k dispozícii niektoré preddefinované štýly, ale môžete ich upraviť podľa potreby, príp. aj vytvoriť úplne nový. Existujú typy štýlov použiteľné na odseky, znaky, zoznamy a tabuľky. Dnes sa budeme venovať štýlom na odsekoch.

Na Formátovacom paneli nástrojov prvé tlačidlo Štýly a formátovanie zobrazuje pracovnú tablu (podokno úloh) rovnakého názvu na pravej strane okna programu. (Obr. 1) Po zobrazení v nej uvidíte preddefinované štýly nadpisov Nadpis 1, Nadpis 2, Nadpis 3, Normálny a príkaz Vymazať formátovanie, ktorý slúži na odstránenie formátu z označeného textu.

Image

Obr. 1 – Štýly a formátovanie: V tomto okne pracujete so štýlmi v dokumente – vyberáte typ formátovania, upravujete, alebo vytvárate nové štýly.

V hornej časti vidíte ako je formátovaný text, ktorý je práve označený, príp. je v texte kurzor. Tlačidlom Vybrať všetko môžete označiť všetok text, ktorý je formátovaný jedným štýlom. To znamená, že pri nadpisoch budú označené len tieto nadpisy. Tlačidlom Nový štýl môžete vytvoriť svoj vlastný štýl, ktorého názov potom uvidíte v pracovnej table. V dolnej časti okna Štýly a formátovanie je výberová možnosť na zobrazenie Dostupného formátovania, Použitého formátovania, Štýly k dispozícii, Všetky štýly a Vlastný typ zobrazenia.

Použitie tejto pracovnej tably so štýlmi je jednoduché. Stačí kliknúť do hlavného nadpisu vo vašom texte a namiesto zdĺhavého nastavovania všetkých potrebných parametrov vyberiete Nadpis 1. Váš text sa zmení presne podľa zadefinovaného štýlu. Takýmto spôsobom postupujte pri celom texte. Kliknite do ďalšieho hlavného nadpisu a vyberte Nadpis 1, pre nadpisy druhej úrovne použite napr. štýl Nadpis 2 atď. Takýmto spôsobom upravte celý dokument.

Výhoda štýlov je aj v tom, že ak sa rozhodnete zmeniť napr. farbu hlavných nadpisov (Nadpis 1), ktorých je v dokumente napr. dvadsať, tak túto zmenu urobíte len jeden krát úpravou štýlu ale prejaví sa v celom dokumente bez zdĺhavého označovania jednotlivých častí textu.

Urobíte to tak, že v podokne úloh (pracovná tabla) kliknete na príkaz Zmeniť a zobrazí sa okno Úprava štýlu. (Obr. 2) V tomto okne môžete priamo upravovať najčastejšie formátovanie – typ písma, veľkosť, rez, farbu, zarovnanie odsekov, riadkovanie, medzery medzi odsekmi a odsadenie odsekov. Všetky zmeny sa zobrazujú v spodnej časti okna v ukážke.

Image

Obr. 2 – Úprava štýlu: Základné zmeny štýlu urobíte v tomto okne, rozšírené úpravy robíte cez samostatné okná, ktoré zobrazíte tlačidlom Formát.

V prípade potreby môžete nastaviť aj všetky ostatné formáty, ktoré sa dajú nastavovať vo Worde. To urobíte cez tlačidlo Formát, cez ktoré sa dostanete do okien s nastavením Písma, Odseku, Tabulátorov, Ohraničenia, Jazyka, Rámu, Číslovania a Klávesových skratiek. Využitie je napr. vtedy ak chcete pod nadpisom dvojitú čiaru, kliknite na Formát > Orámovanie a nastavíte čiaru tak ako potrebujete.

Štýly majú výhodu okrem efektívnej úpravy formátu aj v tom, že ich môžete využiť pri vytváraní obsahu dokumentu, môžete ich kopírovať medzi dokumentmi a tým si zabezpečíte jednotný vzhľad napr. v celej firme.

{moscomment}