Tržby Slovanetu v prvom kvartáli rástli

 

 

 

Hospodárske výsledky telekomunikačného operátora Slovanet, a. s. mali za prvé tri mesiace roka 2012 rastúcu tendenciu. Tržby spoločnosti za prvý kvartál roku 2012 medziročne narástli o takmer 11%.

 

 

Bratislava, 17. máj 2012 – V prvom štvrťroku roku 2012 dosiahla telekomunikačná spoločnosť Slovanet, a. s. nárast celkových tržieb na viac ako 8 miliónov Eur, čo v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka predstavuje nárast o takmer 11 percent. Na  výsledku sa významnou mierou podieľali výnosy z poskytovania širokopásmového internetu v rezidenčnom segmente, ktoré stúpli až o 31 percent. Prispeli k nim najmä minuloročné akvizičné aktivity operátora. V najvýznamnejšej výnosovej položke – v dátových a IT službách pre firemný segment – sa Slovanetu podarilo napriek recesii v odvetví tržby udržať na hodnote takmer 3,3 milóna eur.

 

„Okrem nárastu celkových tržieb sme zaznamenali mierny pokles prevádzkového zisku EBITDA o takmer 2,5 percenta na hodnotu necelých 1,5 mil. eur. Spôsobený bol najmä tlakom na znižovanie cien služieb v biznis segmente a súvisiacou zmenou štruktúry výnosov,“ komentovala výsledky finančná riaditeľka Slovanetu Marta Rošteková.

 

Telekomunikačný operátor Slovanet registruje za prvý kvartál tiež mierny medziročný pokles tržieb z hlasových služieb a naopak nárast tržieb z poskytovania digitálnej a klasickej káblovej televízie. K marcu 2012 spoločnosť evidovala už viac ako 55 tisíc zákazníkov a podľa aktuálneho rebríčka Trend Top Telecom za rok 2011 je Slovanet podnikom s najvyšším počtom internetových klientov spomedzi alternatívnych telekomunikačných operátorov.

 

Poznámka: Uvedené hospodárske výsledky sú konsolidované za celú skupinu Slovanet vrátane dcérskych spoločností, účtovná metodika skupiny Asseco je založená na štandarde IFRS.