Image

Trend Micro oslavuje 20. narodeniny

Spoločnosť Trend Micro založili Steve Chang, Jenny Chang a Eva Chen ešte v časoch, kedy sa na svete šírilo pár počítačových vírusov, ktoré napádali súbor za súborom. Dnes vidíme, že informačná bezpečnosť je naozaj dôležitá z dôvodu neustále číhajúcich hrozieb. Akurát, nejde o staré súborové vírusy, ale hlavne trójske kone, adware, phishing atď. Zakladatelia firmy teda nezvolili zlý plán. Trend Micro sa totiž stal globálnym dodávateľom až vyše 40 riešení. Ako prvý na trh priniesol napríklad serverovú ochranu (1991), ochranu internetových brán (1996) a webovú centralizovanú správu (1998). Firma zaznamenáva nepretržitý rast už 11 rokov. "Vízia Trend Micro zostáva počas celých 20 rokov stále rovnaká," hovorí Eva Chen, CEO spoločnosti. "Zameriavame sa na neustále vylepšovanie našich zákazníckych služieb, ktoré zodpovedajú potrebám našich zákazníkov, spôsobu, akým využívajú počítačové technológie a aktuálnemu stavu neustále sa meniacich hrozieb. Chcela by som našich zákazníkov ubezpečiť, že od Trend Micro môžu aj naďalej očakávať priebežné inovácie a oddanosť našim zákazníkom," dodáva. Firma podporuje aj program Global Citizenship Program, ktorého cieľom je zlepšovať ekonomické podmienky chudobných štátov a šíriť medzi rodičmi a vychovávateľmi znalosti o problémoch internetovej bezpečnosti, ktorej čelí dnešná mládež.
Source: www.trendmicro.com

Image
{moscomment}