Trendy 2014: IP technológie ako prostriedok pre lepšie podnikanie

Podľa spoločnosti IMS Research (súčasť IHS) dosiahne segment uzavretých dohľadových systémov, predtým označovaných ako „priemyselná televízia“ (CCTV), svoj vrchol v roku 2014. Nová správa s názvom „The World Market for CCTV and Video Surveillance Equipment“ predkladá prognózu, podľa ktorej sa CCTV a dohľadové systémy uberajú smerom, kedy tržby za sieťové video vôbec prvýkrát prevýši príjmy analógovej oblasti. Johan Paulsson, CTO spoločnosti Axis Communications, v tomto článku bližšie rozoberá nadchádzajúce kľúčové trendy pre odbor trhu sieťového (IP) dohľadového videa a spôsoby, ako by sa jeho možnosti mohli rozvíjať ešte ďalej.

 

Dnes už nik nestojí len o kameru

Každý si chce zaobstarať účinné a efektívne riešenie. Prechod od analógových k IP systémom umožňuje do kamier a bezpečnostného riešenia zabudovať viac funkcií, vrátane záznamu obrazu priamo v kamere, jeho inteligentnú analýzu a ešte inteligentnejšiu kontrolu prístupu. Tieto možnosti následne nabádajú k posunu smerom k sofistikovanejšiemu a proaktívnemu dohľadovému video systému, ktorý okrem toho, že ponúka vyššiu úroveň zabezpečenia, prináša firmám súčasne aj obchodné výhody a to bez ohľadu na ich veľkosť.

Uplatnenie kamier s „business intelligence“ otvára nové obchodné možnosti

Ako príklad môžeme uviesť maloobchodný sektor. Nedávna štúdia spoločnosti Axis zistila, že viac než polovica (58 %) maloobchodných predajcov v UK má v pláne prejsť od analógových CCTV systémov na nové sieťové video systémy, pričom hlavným dôvodom je možnosť integrovať sieťové kamery s aplikáciami so súhrnným označením „business intelligence“ (BI), čo sa dá voľne preložiť ako „inteligentné spracovanie dát obchodnej prevádzky“ alebo všeobecnejšie a možno aj výstižnejšie ako „systémy pre podporu obchodného rozhodovania a zaistenie bezpečnosti“. Integráciu aplikácií BI uvádzali maloobchodní predajcovia ako ten najzávažnejší dôvod pri rozhodovaní o prechode na sieťové video (IP dohľadové systémy).

Predajcovia môžu teraz využiť sieťových kamier a bez problémov ich integrovať do existujúcich aplikácií BI formou využitia otvorených infraštruktúrnych platforiem a rozhraní API. Rastúci dopyt po inteligentných sieťových kamerách novej generácie však poháňa atraktívnu možnosť prevádzkovať širokú škálu softvéru pre analýzu obrazu priamo v samotnej kamere. Pokiaľ ide o kontinuitu a spoľahlivosť, inteligentné sieťové kamery nikdy nespia a svojim prevádzkovateľom poskytujú podporu 24 hodín denne a sedem dní v týždni. Sú neustále na stráži a čakajú na impulz, kedy spustia záznam alebo operátorovi pošlú alarm.

Inteligentné video systémy navyše dokážu extrahovať obraz a dáta z dohľadového streamovaného videa a prepojiť tieto informácie s inými aplikáciami, ako napríklad s riadením systémov predaja alebo prístupovými či dochádzkovými systémami, čím vytvárajú nové prínosy a otvárajú nové obchodné príležitosti prostredníctvom funkcií prídavných doplnkov („add-ons“). To môžu byť napríklad počítadla osôb, demografické analýzy a upozornenie na tvorbu front.

IP systémy otvárajú dvere do nového sveta riadení fyzického prístupu

Nárast IP technológií na trhu dohľadových systémov je súčasne hnacou silou stále obľúbenejšieho trendu, kedy pôvodne bezpečnostné technológie prechádzajú do sieťového prostredia a riadenia fyzického prístupu.

Trh riadenia fyzického prístupu na celom svete má hodnotu približne 3 miliardy USD (2012) a tá by podľa spoločnosti IHS, ktorá sa zameriava na prieskumy trhu, do roku 2017 mala vzrásť na zhruba 4,2 miliardy USD, čo predstavuje ročný rast 7 percent.

Pre mnoho firiem, obzvlášť v nových inteligentných budovách, je zrejmé, že prevod systémov riadenia prístupu do digitálneho prostredia prinesie isté výhody, napríklad nižšie náklady na inštaláciu a jednoduchšiu konfiguráciu a správu. Tieto nové prístupy súčasne umožňujú využiť širšiu všestrannosť týchto systémov a otvárajú ich pre integráciu ďalších bezpečnostných produktov.

Systémy riadenia prístupu budú po prechode na riešenia založené na protokole IP oveľa atraktívnejšie. Vyriešia napríklad mnohé obmedzenia existujúcich tradičných systémov a umožnia využiť mnoho ďalších funkcií, ktoré konvenčný systém kontroly dverí ponúknuť jednoducho nemôže.

Prepojenie týchto systémov so snímaním obrazu je len jedným príkladom veľmi častej požiadavky, ktorú bude možné splniť oveľa ľahšie pri nasadení riešení založených na IP technológii. V skutočnosti ide o to, že mnohé bežné a štandardizované digitálne prostredia majú potenciál vytvárať nespočetné príležitosti ako integrovať ďalšie systémy – napríklad detekciu narušenia priestoru, detekciu požiaru a pod. do zjednotených, ľahko ovládateľných a používateľsky prívetivých systémov.

Obdobne ako u dohľadových systémov bude prechod na sieťové (IP) riešenia v oblasti riadenia prístupu znamenať, že dôjde k posunu v používaní uzavretých značkových systémov v prospech otvorených riešení. Je veľmi pravdepodobné, že tieto riešenia budú založené na medzinárodných odborových normách.

Vytváranie systémov riadenia prístupov založených na protokole TCP/IP prinesie nové a zároveň oživí aj existujúce obchodné príležitosti. Firmy zamerané na integráciu rôznych riešení ocenia napríklad jednoduchú inštaláciu a možnosť integrácie riadenia prístupu s inými systémami. Distribútori objavia nové trhy a nových zákazníkov pretože budú mať voľnosť pri kombinovaní rôznych komponenty od rôznych výrobcov. Otvoria sa im tak nové a atraktívne obchodné ponuky a samozrejme tiež koncoví používatelia budú mať úžitok z cenovo dostupných a súčasne všestranných a prispôsobiteľných technológií, ktoré budú odolávať času a pomôžu zabezpečiť a chrániť cenné majetky.

Chytrejšie riešenia pre lepšiu budúcnosť

Vzhľadom k tomu, že prvá centralizovaná IP kamera bola vytvorená v roku 1996, urazil jej vývoj už relatívne dlhú cestu od povedzme pasívnejšieho dohľadového zariadenia, ktoré sa nám pozerá cez rameno a sleduje možné hrozby, až po množstvo proaktívnych doplnkových riešení. Tieto riešenia nás nielen chránia pred prípadnými hrozbami, ale navyše rozširujú obchodný prínos a otvárajú nám tak nové nekonečné príležitosti. Možnosť využívať infraštruktúru otvorenej platformy a rozhrania API je navyše výzvou pre každého, aby navrhoval a vyvíjal ešte inteligentnejšie riešenia pre lepšiu budúcnosť.

Šesť ďalších prognóz v obore IP dohľadových systémov pre rok 2014 a nasledujúce

• Vysoké rozlíšenie HDTV (High Definition TV) sa pre dohľadové kamery stane štandardom. Budú schopné dosiahnuť dobre vyváženého pomeru medzi rozlíšením a citlivosťou a budú tak vytvárať bezpečnejšie dohľadové systémy, ktoré bude možné využiť aj na účely identifikácie osôb. Predpokladáme, že v priebehu roku 2014 sa hlavný záujem v tomto ohľade bude sústrediť na prechod od HDTV rozlíšenia 720p na 1080p.
• Rozlíšenie 4K je prirodzeným ďalším krokom od HDTV na ceste k ďalšiemu zvyšovaniu obrazovej kvality. V odbore zabezpečenia je rozlíšenie 4K vítané v situáciách, ktoré kladú vysoké nároky na kvalitu obrazu a čitateľnosť detailov.
• Farebné nočné snímanie a kamery s vysokým kontrastom budú nadobúdať čoraz väčší význam a počas niekoľkých ďalších rokov sa stanú takmer povinnou výbavou vzhľadom k rastúcim nárokom koncových užívateľov a schopnostiam vyvíjaných technológií.
• Termovízia ako „detektor“ sa stane neoddeliteľnou súčasťou bezpečnostných riešení.
• Mobilné riešenia umožnia sledovať obrazy kamier kedykoľvek a kdekoľvek, pričom veľkosť obrazu a priepustnosť dátového toku pre obrazové súbory bude možné prispôsobiť tak, aby vyhovovali rôznym spôsobom použitia.
• Inteligentné riešenia, ktoré budú fungovať ihneď po „vybalení“ a bez nutnosti zložitého nastavovania. Dohľadové kamery budú stále inteligentnejšie a budú zvládať samy stále väčší počet funkcií. Znamená to, že kamera napr. začne snímať obraz a prihlási sa centrálnemu systému iba vtedy, keď dôjde k nejakej vážnej zmene, či zisteniu narušiteľa v zábere. Bude tiež možné nastaviť výstražné hlásenia tak, že budú centrálny systém informovať vždy ak sa niektorá z lokálnych kamier rozbije alebo bude potrebovať nejakú konrolu.