Valné zhromaždenie IT Asociácie Slovenska si zvolilo nového prezidenta

Valné zhromaždenie IT Asociácie Slovenska si po dvanástich rokoch zvolilo nového prezidenta
Najväčšími výzvami pre nového prezidenta bude podnikateľské prostredie, vzdelávanie a eGovernment.

 

 

Na valnom zhromaždení IT Asociácie Slovenska, ktorú tvorí 89 najvýznamnejších spoločností odvetvia informačných a telekomunikačných technológií, patrili medzi hlavné body programu voľby nového prezídia a prezidenta ITAS.

 

 

Za prezidenta bol zvolený Mário Lelovský,  spolumajiteľ spoločnosti Media Control. Po dvanástich rokoch na tejto pozícii vystriedal Juraja Sabaku, ktorý už nekandidoval. Mário Lelovský, ako predseda združenia ADAT (Asociácia dovozcov audiovizuálnej techniky SR), dlhé roky úzko spolupracoval s IT Asociáciou Slovenska na mnohých kľúčových témach týkajúcich sa napríklad Autorského zákona, či recyklačných poplatkov.

Mário Lelovský

 

„Pozícia prezidenta IT Asociácie Slovenska je pre mňa nesmiernou výzvou. Nielenže ide o priemysel, ktorý je jedným z absolútnych ťahúňov slovenskej ekonomiky, no napriek tomu musíme bojovať s mnohými prekážkami v podnikaní,“ hovorí  Mário Lelovský a pokračuje: „Nadchádzajúce obdobie bude pre nás mimoriadne dôležité, očakávame a tiež sami voláme po zmenách v legislatíve, ktorá nereflektuje vývoj modernej spoločnosti. Nielenže my ako priemysel bojujeme s nevyhovujúcim systémom vzdelávania pre potreby nášho priemyslu, ale aj chýbajúcimi službami elektronickej verejnej správy, ktorá by uľahčila život predovšetkým bežným občanom“.

 

Valné zhromaždenie IT Asociácie Slovenska na dnešnom valnom zhromaždení taktiež zvolilo  prezídium pre nadchádzajúce dvojročné funkčné obdobie v zložení: Ján Adamec (Telekom), Štefan Dobák (Gratex), , Michal Hrabovec (Anasoft),  Marián Marek (PosAm), Ľubo Očko (RackScale), Štefan Petergáč (Datalan),  Marián Skákala (Soitron), Ondrej Sočuvka (Google), Martin Sůra (HP), Gabriel Fedorko (Microsoft)a Peter Weber st. (InterWay).

 

Prezídium je riadiacim orgánom IT Asociácie Slovenska a prezident je výkonným a štatutárnym orgánom. Správna rada je reprezentatívnym a kontrolným orgánom ITAS. Členmi správnej rady ITAS sú od roku 2013 Marcela Havrilová (Microsoft), Maroš Herda (Oracle), Martin Kubala (HP), Pavol Lančarič (Orange), Miroslav Majoroš (Slovak Telekom), Jozef Ondáš (IT Valley), Peter Prónay (Atos),  Marcel Rebroš (CISCO), Ondrej Smolár – podpredseda a Braňo Šebo (IBM) – predseda.

 

 

IT Asociácia Slovenska (ITAS) je profesijným združením najvýznamnejších domácich a zahraničných spoločností pôsobiacich v oblasti informačných a komunikačných technológií. Poslaním IT asociácie Slovenska je presadzovať informatizáciu ako predpoklad budovania znalostnej spoločnosti.