Image

Výsledky testu proaktívnej ochrany

Rakúska organizácia AV Comparatives po klasickom on-demand teste uskutočnila ako zvyčajne test proaktívnej detekcie antivírusových riešení (heuristika, generická detekcia) na vzorkách zozbieraných od 4.8. do 31.8. Okrem samotnej detekcie sa kládol dôraz aj na počet falošných poplachov. Najlepšiu známku, ADVANCED+, získal jedine slovenský NOD32, ktorý síce nedosiahol najlepšiu detekciu (51%), ale po porovnaní so 7 falošnými poplachmi dosiahol najlepší pomer týchto dvoch ukazovateľov. Celkovú najlepšiu detekciu dosiahla Avira AntiVir Premium (67%), no ešte na vzorkách za prvý týždeň sa delila o svoje miesto s Kaspersky (71%). Najnižší počet falošných poplachov, jeden, zaznamenal Microsoft a McAfee.
Source: www.av-comparatives.org, správa

Image
Image
{moscomment}