Víme, kdo zvítězí v soutěži Česká Miss 2014

Experiment sdružení Žádná věda v partnerství se společností ESET přináší unikátní portrét „ideální české krásy“ a možnost zúčastnit se online vědeckého výzkumu.
Předpověď výsledku soutěže Česká Miss na základě vědecké metody, a to tři týdny před finálovým večerem. Portrét tváře, jež vyjadřuje novodobý český ideál ženské krásy.

 

To jsou dva z výsledků nového veřejného experimentu sdružení Žádná věda, který spojuje vědu s uměním a hrou. Projekt Experiment Miss vzniklý ve spolupráci se společností ESET je založen na moderních výzkumech morfologie obličeje a poukazuje na skutečnost, že z naší tváře se dá vyčíst více, než si myslíme. Webová stránka projektu hravou formou představuje nedávné objevy českých vědců a zapojuje návštěvníky do skutečného výzkumu.

Základní koncept experimentu je založen na vědecké teorii, že tvář, kterou lidé považují za krásnou, se nachází velmi blízko dokonalému průměru. Samotný pokus spočíval ve vytvoření průměrného obrázku z tváří všech vítězek za celou devítiletou historii soutěže Česká Miss. Vznikl tak unikátní portrét „průměrné miss“. S tímto portrétem pak experimentátoři porovnali tváře letošních finalistek a přesně definovali tu, která má k ideálnímu průměru nejblíže. Webová stránka Experimentmiss.cz kromě toho nabízí atraktivní obsah popularizující vědu a možnost účastnit se výzkumu biologů z Přírodovědecké fakulty UK.

„Po úspěšném projektu Stratocaching, který jsme realizovali minulý rok, přišel na řadu zcela jiný námět, který nás dlouhodobě velmi zajímá,“ řekl člen sdružení Žádná věda a nezávislý designer Petr Bakoš. „O definici krásy se umělci pokoušejí po celou historii lidstva. Zkusili jsme tedy na to jít s použitím aktuálních vědeckých metod.“

„Na projektu Experiment Miss se nám líbí, že nejde pouze o atraktivní hru s vědeckým tématem, ale že současně umožňuje zapojení do skutečného výzkumu,“ říká Jaroslav Fabián, marketingový ředitel společnosti ESET. „Experiment jsme podpořili i doprovodnou soutěží na našem Facebooku, v níž mezi fanoušky hledáme reálnou tvář, která je ideálu krásy nejpodobnější. Produkty ESET chrání identitu uživatelů technologií na internetu, kteří se mohou plně soustředit na objevování online světa a využívání všech jeho možností – ať už jde o procházení webových stránek, pohyb na sociálních sítích nebo třeba vstup do online dotazníku. Účastníci projektu Miss Experiment se tak nemusí obávat nástrah digitálního světa.“

Jak vědci „čtou z tváře“?

„Několik nezávislých vědeckých studií potvrdilo, že ideál krásy lidské tváře se nachází vždy velmi blízko průměru,“ říká biolog Karel Kleisner z Přírodovědecké fakulty UK. „Výzkumy navíc potvrdily, že geometrie naší tváře má přímou souvislost s tím, jak se projevujeme v každodenním životě.“ Tyto jevy je možné ověřit díky metodě vytváření průměrných obrázků, při níž se do speciálního programu nahraje více portrétů označených kontrolními body a následně se vytvoří jediný kompozitní obrázek, který ukazuje charakteristické rysy zkoumané skupiny tváří. Experiment sdružení Žádná věda tuto metodu využil a pokouší se s její pomocí definovat český ideál krásy.

Ideál krásy a předpověď České Miss 2014

Autoři experimentu nejprve shromáždili 27 portrétů vítězek soutěže Česká Miss z let 2005-2013 (za každý rok vždy byla použita tvář České Miss, 1. České Vicemiss a 2. České Vicemiss). Každý z portrétů byl označen kontrolními body ve speciálním programu a z takto připravených tváří byl zhotoven jediný průměrný portrét. Jedná se o „ideál české krásy“ za posledních 9 let, který vykazuje typické rysy ženské atraktivity.

Dalším krokem byla samotná předpověď. S pomocí matematické analýzy experimentátoři porovnali tváře aktuálních deseti finalistek soutěže Česká Miss 2014 s dlouhodobým ideálem a jasně tak definovali, čí tvář má k němu nejblíže. Jméno této dívky, kterou nazvali „Miss Experiment“, drží autoři experimentu v tajnosti až do finálového večera dne 29. března 2014. Autoři předpokládají, že se dívka umístí na jednom ze tří výherních pozic soutěže. Na její absolutní vítězství si dokonce vsadili.

Experiment, který baví i pomáhá

Zda bude předpověď České Miss 2014 s pomocí analýzy obličejů úspěšná, může být předmětem diskuzí. Než se dozvíme výsledek, na interaktivní webové stránce Experiment Miss mohou zájemci najít jak obrázek ideální ženské tváře, tak zajímavé vědecké informace o výzkumu morfologie obličeje. Stránka umožňuje návštěvníkům tipnout si, která z finalistek má nejblíže k ideálu, porovnat vlastní portrét s ideálem a soutěžit na Facebooku. Navíc experiment pomáhá i serióznímu výzkumu: na stránce je vstup do online dotazníku, který připravili vědci Karel Kleisner a Jaroslav Flegr z Přírodovědecké fakulty UK a který povede k vytvoření nových studií na toto téma.

Finále soutěže Česká Miss 2014 proběhne v sobotu 29. 3. 2014 ve 20.15 v přímém přenosu TV Prima. Vyhodnocení experimentu a tipování veřejnosti bude následně oznámeno na webu projektu.

 

 

 

EXPERIMENT MISS

Základní fakta o projektu

 

Autoři: Žádná věda o.s.

Partner: ESET software

PR podpora: TAKTIQ Communications

Zahájení projektu: 10. března 2014

Finále soutěže Česká Miss 2014: 29. března 2014

Vyhodnocení experimentu: 31. března 2014

Kontakt pro média: Ivan Sobička, 604 166 751, ivan.sobicka@taktiq.com

 

Základní definice projektu

Experiment Miss je veřejný experiment spojující vědu s uměním a zábavou, který je prezentován interaktivní webovou stránkou. Cílem pokusu je definovat krásu lidské tváře s použitím vědecké metody, tzv. geometrické morfometriky a vyzkoušet, do jaké míry tvar našeho obličeje souvisí s tím, kým jsme. Autoři si pro test zvolili desátý ročník jediné národní soutěže krásy Česká Miss 2014. Výsledkem hravého experimentu je obraz ženské tváře, která představuje „český ideál krásy“, a konkrétní předpověď vítězky soutěže v roce 2014. Projekt je však zároveň navržen tak, aby zapojil do dobrodružného objevování i širší veřejnost s pomocí online nástrojů a přispěl k serióznímu vědeckému výzkumu.

 

Postup experimentu s předpovědí České Miss 2014

·         Vytvoření průměrného obrázku z 27 vítězek České Miss z ročníků 2005-2013 (tři vítězné pozice z každého ročníku). Průměrný obrázek vytvořil výtvarník Petr Bakoš (Žádná věda o.s.) s biologem Karlem Kleisnerem (Přírodovědecká fakulta UK) za použití vědeckého softwaru.

·         Porovnání obličejů finalistek ročníku České Miss 2014 s průměrným obrázkem z minulých devíti ročníků. Matematickou analýzou morfologie obličeje bylo možné přesně stanovit, jak daleko mají tváře finalistek k historickému průměru.

·         Vědeckou metodou tak vznikl žebříček vytvořený z finalistek, na jehož čele je dívka, kterou autoři nazvali Miss Experiment. Předpokladem je, že se tato dívka umístí na jednom ze tří vítězných pozic i ve skutečné soutěži Česká Miss.

·         Listinu s výsledkem a jménem Miss Experiment nechali autoři ověřit notářem a na absolutní vítězství si vsadili.

 

Interaktivní webová stránka Experimentmiss.cz

Webová stránka projektu má za cíl zapojit veřejnost do dobrodružného objevování na internetu. Nabízí následující funkce:

·         Animovaný popis experimentu

·         Zajímavosti o vědeckém výzkumu morfologie obličeje

·         Představení ideálu krásy

·         Možnost tipnout si, která z finalistek soutěže má nejblíže k ideálu

·         Vstup do soutěže na Facebooku společnosti ESET, jejímž cílem je najít tvář nejpodobnější ideálu

·         Vstup do dvou online vědeckých dotazníků Přírodovědecké fakulty UK

·         Vstup do dotazníku společnosti ESET, který se týká objevování v online světě

 

Co si o experimentu myslí odborníci?

 

Karel Kleisner, biolog zabývající se výzkumem morfologie obličeje, Přírodovědecká fakulta UK:

 „Zda bych si vsadil na předpověď České Miss 2014? To nevím… Několik vědeckých studií skutečně potvrdilo, že čím více se tvář blíží průměru populace, tím ji vnímáme jako přitažlivější. Experiment Miss využívá exaktních vědeckých metod geometrické morfometriky a „krásu“ letošních miss odvozuje od průměrného obličeje vítězek soutěže za posledních 9 let. Na druhou stranu je zřejmé, že celková fyzická krása nespočívá pouze ve tvaru tváře, o který v tomto experimentu jde. Navíc úspěch v soutěži Česká Miss s „morfologickou“ krásou obličeje nemusí zas tak moc souviset.“

Jitka Bělušová, výkonná ředitelka soutěže Česká Miss:

„Už před deseti lety se nově vznikající soutěž Česká Miss prezentovala sloganem Nehledáme jen hezkou tvář. Věříme, že krása ženy není jen o půvabném zevnějšku, ale že svoji roli hraje i osobnost, charisma. Podle naší zkušenosti je důležité, jak dívka působí v médiích a v přímém přenosu finále. Nápad podívat se na krásu vítězek vědecky a vytvořit průměrný obrázek „ideální dívčí tváře“ za uplynulých devět ročníků České Miss nás ale nadchl. Uvidíme, zda se dá vítězka spočítat.“