Vyhlásenie spoločnosti Apple

Predajňa App Store predstavuje revolúciu vo vývoji a distribúcii mobilných aplikácií. Viac ako 250 000 aplikácií a 6,5 miliardy prevzatých položiek znamená, že predajňa App Store je najväčšou platformou mobilných aplikácií na svete a jej vývojári získali predajom aplikácií viac než jednu miliardu USD.

Našou snahou je predajňu App Store aj naďalej zlepšovať. Počúvame svojich vývojárov a mnohé z ich pripomienok sú pre nás dôležité. Na základe informácií od nich dnes uskutočníme niektoré dôležité zmeny licencie pre program iOS Developer Program v častiach 3.3.1, 3.3.2 a 3.3.9 s cieľom zrušiť niektoré obmedzenia, ktoré začali platiť v priebehu tohto roka.

Zrušené budú všetky obmedzenia pre vývojárske nástroje použité na vytváranie aplikácií pre systém iOS, ak výsledné aplikácie nebudú preberať žiadny kód. Vývojári tak získajú požadovanú flexibilitu, pričom sa zachová potrebná bezpečnosť.

Prvýkrát navyše zverejňujeme zásady pri recenzii v predajni App Store. Chceme tak pomôcť vývojárom pochopiť spôsob, akým recenzujeme odoslané aplikácie. Veríme, že sa tak zvýši prehľadnosť a umožníme vývojárom vytvárať pre predajňu App Store ešte úspešnejšie aplikácie.

Predajňa App Store je pravdepodobne najdôležitejším míľnikom v histórii mobilného softvéru. V spolupráci s vývojármi budeme používateľom aj naďalej prinášať prekvapenia a radosť prostredníctvom inovatívnych mobilných aplikácií.