Vyšiel nový IceWarp Mail server 9.2.1

Nová verzia produktu IceWarp Mail server znamená veľký míľnik v takmer sedemročnom vývoji produktu. Prináša dva nové moduly, 150 nových funkcií a 39 opráv. Veľkou zmenou v produkte je tiež plná podpora mobilných služieb, ktorá spočíva najmä v implementácii technológie Push, vylepšenej podpore univerzálneho protokolu pre synchronizáciu SyncML a integrovanej SMS bráne.

Viacvrstvová filtrácia Spamu alebo už žiadne falošné e-maily z banky
Novinkou v produkte je tiež nová metodika filtrácie nevyžiadanej pošty v znamení služby IceWarp Antispam Live! Služba je založená na známej technológii spoločnosti Commtouch, ktorá je jedným zo svetových lídrov v oblasti filtrácie nevyžiadanej pošty. Spôsob identifikácie Spamu  nieje založený na štandardnom hodnotení obsahu, hlavičiek a ostatných atribútoch správy, ale na unikátnom algoritme, ktorého základom je analýza prichádzajúcich spojení. Počas analýzy sa prihliada na počet spojení, ich štruktúru a pôvod.  Každé spojenie je  v reálnom čase overované oproti zdieľanej sieti ostatných inštalácií e-mailových serverov po celom svete. Všetky mailové servery, ktoré sú súčasťou tejto kolaboračnej siete, tak môžu navzájom komunikovať a vymieňať si informácie o útočníkoch, štruktúre útoku a všeobecných vlastnostiach pokusov o kompromitáciu e-mailovej komunikácie.

Jedná sa teda o celkom unikátne riešenie odhaľovania potenciálneho nebezpečia zo strany nielen odosielateľov nevyžiadanej pošty, ale tiež zdrojov Malwaru, Exploitov, Phishingu a najrôznejším metódam sociálneho inžinierstva. Antispam Live! je doplnkovým produktom k štandardnému modulu Instant Antispam, ktorý využíva vlastné offline metódy k identifikácii Spamu na základe analýzy obsahu. Použitie oboch techník ale zaručuje takmer 100% účinnosť a veľmi malé percento false positive  správ. Adam Paclt, riaditeľ IceWarp Czech Republic k tomu dodáva „Sme si vedomí slabín klasickej analýzy a filtrácie Spamu. Práve tieto slabiny spôsobujú bezpečnostné hrozby, ktorým musia čeliť klienti niektorých bankových ústavov v ČR. My máme riešenie. A to ako jedni z prvých na trhu.  Doplnením technológie o online službu Antispam Live! sme však vytvorili unikátny produkt, ktorý prináša funkcionalitu inak známu len z korporátnych produktov, ktoré sú veľmi nákladné na počiatočné investície.“


Zdieľanie dát rozšírené o plnú podporu mobilných služieb a SMS bránu
Mnoho inovácií zaznamenal GroupWare, vytvorený pre spoluprácu v tíme, zdieľanie  a  synchronizáciu dát. Novinkou je tiež plná podpora mobilných služieb, pretože IceWarp server obsahuje integrovanú vlastnú SMS bránu, ktorej hlavnou funkciou je odosielanie upozornení na nové e-maily alebo kalendárové záznamy. V praxi to znamená, že mobilný telefón dostane v špeciálne formátovanej SMS správe upozornenie na potrebu synchronizácie v prípade pridania niektorej položky do GroupWaru. Tým môže napríklad dôjsť k pridaniu nového kontaktu v Outlooku a k jeho automatickému vytvoreniu v mobilnom telefóne (automatickou synchronizáciou).

Prioritou je interoperabilita a jednoduchá správa pracovných staníc
Ďalšou novinkou vo verzii 9.2 je väčšia podpora Mac platformy. Užívatelia Mac platformy môžu pracovať s novým IceWarp WebMail rozhraním plne založenom na technológii Web 2.0, alebo  používať iCal pre plánovanie svojho časového rozvrhu. V ďalších verziách chystáme rozšírenie pre plnú podporu mobilných zariadení Apple iPhone. Z pohľadu správcov siete je nutné zdôrazniť dve významné inovácie. Prvou z nich je možnosť vzdialenej aktualizácie MS Outlook konektorov, ktoré majú za úlohu synchronizáciu položiek medzi serverom a klientským Outlookom a tiež možnosť priameho overovania oproti doménovému radiču bez nutnosti konfigurácie hesla v konektore. S novou verziou určenou pre platformu Windows sa na trhu objavila nová verzia určená pre organizácie, využívajúca platformu Linux.