Zmeny vo vedení Slovak Telekomu

K 31. decembru 2010 odchádza zo spoločnosti Slovak Telekom Milan Vašina, súčasný výkonný riaditeľ pre marketing, predaj a služby zákazníkom, na pozíciu generálneho riaditeľa spoločnosti T-Mobile Czech Republic, a.s.

Od 1. januára 2011 sa rozšíri manažment spoločnosti Slovak Telekom o dvoch členov. Oblasť marketingu bude zastrešovať nový výkonný riaditeľ marketingu Dušan Švalek. Svoju kariéru začal v spoločnostiach Benckiser a Johnson&Johnson na pozíciách produktového a senior brand manažéra. Šesť rokov pôsobil v The Boston Consulting Group. V roku 2004 nastúpil do spoločnosti T-Mobile Slovensko ako riaditeľ divízie služieb zákazníkom a od roku 2007 bol výkonným riaditeľom divízie marketingu. Od 1. júla do 31. decembra 2010 zastáva pozíciu riaditeľa marketingu Slovak Telekomu.

Dušan Švalek bude na novej pozícii zodpovedať za marketingovú stratégiu pre jednotlivé segmenty, riadiť produktový manažment i vývoj v oblasti hlasových a dátových služieb v súlade s medzinárodnou stratégiou Deutsche Telekomu.

Novým výkonným riaditeľom pre predaj a služby zákazníkom bude od 1. januára 2011 Igor Matejov. Svoju kariéru začínal v konzultačnej firme Accenture ako manažér v oblasti finančných inštitúcií a poisťovníctva. Neskôr pôsobil v spoločnosti  Consumer Finance Holding, a.s., dcérskej spoločnosti VÚB, kde ako člen predstavenstva zodpovedal za oblasť prevádzky, IT a tiež kľúčové projekty spoločnosti. V roku 2007 nastúpil do spoločnosti T-Mobile Slovensko, kde viedol ako výkonný riaditeľ divíziu služieb zákazníkom a od februára 2009 bol výkonným riaditeľom divízie predaja. Od 1. júla do 31. decembra 2010 zastáva pozíciu riaditeľa predaja Slovak Telekomu.

Igor Matejov bude na novej pozícii riadiť dvojicu oblastí – zodpovedať za všetky predajné kanály spoločnosti a zároveň aj za služby zákazníkom.

„Posilnenie výkonného manažmentu firmy  Dušanom Švalekom a Igorom Matejovom považujem za výborné strategické rozhodnutie, pretože ich vymenovaním do manažmentu posilníme našu spoločnosť v orientácii na biznis a kvalitu poskytovaných služieb, ako aj etablovanie firmy v novej roli  najväčšieho, plne integrovaného operátora,“ uviedol Miroslav Majoroš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Slovak Telekom.