ZyXEL razantne vstupuje do segmentu veľkých a stredných podnikov s rodinou plno spravovaných switchov

 

 

 

Spoločnosť ZyXEL Communications, predný dodávateľ sieťových a komunikačných riešení, sa razantne púšťa do konkurenčného boja na trhu so switchmi určenými pre veľké podniky. Predstavuje rad plne spravovaných zariadení, ktoré zvládajú vyššie zaťaženie dané využívaním hlasového a video obsahu a vzdialeného pripojenia. Vyznačujú sa omnoho vyššou spoľahlivosťou a redundanciou.

 

Nové rady GS3700 a XGS3700 sú ideálne pre siete s kritickým významom pre činnosť podniku. Vďaka vybavenosti duálnym modulárnym napájaním a ventilátormi vymeniteľnými za prevádzky, je predĺžená životnosť produktu a znižuje sa riziko výpadkov siete.

 

 

Tieto gigabitové switche ponúkajú pokročilé prepínacie funkcie Layer 2 Plus (Layer 3 Lite) pre jadro siete aj agregáciu. Sú navrhnuté tak, aby zaisťovali konzistentný, vysoko výkonný prístup k virtualizovaným dátovým centrám s vysokou hustotou a podporovali video, hlas aj rozsiahle inštalácie bezdrôtových sietí LAN. Vzhľadom k celoživotnej záruke a bezplatným upgradom firmwaru, za ktoré väčšina dodávateľov zameraných na veľké podniky účtuje predplatné, prinášajú tieto nové switche kvalitnú ochranu investície a nízke prevádzkové náklady. K dispozícii sú modely s 24 a 48 portami, podpora vysoko výkonného napájania PoE a štyri 10GB porty (u modelov XGS).

 

Pre partnerských predajcov znamenajú rady GS3700 a XGS3700 veľký potenciál z hľadiska pridanej hodnoty a možnosti ponúknuť zákazníkom reálnu alternatívu k produktom, ktoré korporácie obvykle volia, uvádza Martin Bratičák, Channel Leader CEE spoločnosti ZyXEL.

 

„Nový rad 3700 predstavuje skutočne vážne zamýšľaný pokus zvýšiť podiel spoločnosti ZyXEL na trhu so switchmi pre veľké a stredné podniky. Tieto plno spravované zariadenia majú súbor funkcií, ktorý im umožňuje súťažiť s akýmkoľvek iným výrobkom na trhu. A vďaka našim unikátnym modulárnym ventilátorom a napájacím zdrojom, skvelej výkonnosti a funkciám pre správu na 3. vrstve budú partneri spoločnosti ZyXEL konkurencieschopní na všetkých úrovniach. Z uvedenia týchto produktov na trh máme veľkú radosť a očakávame, že v priebehu nasledujúcich 12 mesiacov pomôžu upevniť rastúce renomé značky ZyXEL ako serióznej alternatívy pre organizácie v súkromnom aj verejnom sektore.“

 

ZyXEL je na trhu s plno spravovanými switchmi v celej Európe významne zastúpený a teraz usiluje o to stať sa jedným z uznávaných lídrov, uviedol Bratičák. „Už teraz sme silným hráčom, ale rady GS3700 a XGS3700 podstatne zvyšujú laťku – na trhu nepochybne nezostanú bez povšimnutia. Pre našich partnerov znamená ich vstup na trh skvelú príležitosť, ako začať produkty ZyXEL ponúkať ako lepšie riešenie – ako pre zákazníka, tak aj pre jeho vlastnú obchodnú činnosť. Akreditovaní predajci, ktorí sú súčasťou renomovaného partnerského programu spoločnosti ZyXEL, môžu u týchto nových switchov dosiahnuť vynikajúcich marží. Sú konkrétne navrhnutí ako efektívne a účelné riešenia pre rozsiahle siete, a prinášajú teda prakticky neobmedzené príležitosti.“

 

30% zľava môže byť predajcom využitá na nepredajné ukážkové produkty aj predpredajnú a projektovú podporu spoločnosti ZyXEL. Rady GS3700 a XGS3700 sú k dispozícii v celej Európe.

 

Okrem širších trhov s produktami pre veľké a stredné podniky sa ZyXEL pomocou nových switchov zameriava tiež na vertikálne odvetvie, ako je zdravotníctvo, vzdelávanie či pohostinstvo. O kampaniach zameraných na tieto oblasti budeme partnerov informovať v blízkej budúcnosti. Príslušné programy budú vychádzať z úspešných aktivít, ktoré spoločnosť ZyXEL realizovala za posledný rok s cieľom zvýšiť svoj podiel na trhu inteligentných switchov s webovou správou. V tomto smere dosiahol ZyXEL úspechov najmä s radom GS1910, ktorý ponúka podporu vysoko výkonného PoE, 24 alebo 48 portov a 10gigabitovú konektivitu.