Ako vyberať SSD pre firemné použitie?

Firmy a dátové centrá vymieňajú harddisky vo svojich úložných riešeniach za SSD disky. Ako sa líšia od diskov pre koncového používateľa? SSD disky ovládli naše počítače. Drvivá väčšina PC a takmer všetky notebooky majú SSD ako svoje hlavné dátové úložisko. Ultrarýchle SSD oceňujú nielen hráči, ale aj bežní používatelia, ktorým sa výrazne rýchlejšie spúšťa systém […]

Autor
Dátum zverejnenia 28. septembra 2020
Obsahuje nasledovné témy
---------------------------------------------------------------------------------------- -->

Firmy a dátové centrá vymieňajú harddisky vo svojich úložných riešeniach za SSD disky. Ako sa líšia od diskov pre koncového používateľa?

SSD disky ovládli naše počítače. Drvivá väčšina PC a takmer všetky notebooky majú SSD ako svoje hlavné dátové úložisko. Ultrarýchle SSD oceňujú nielen hráči, ale aj bežní používatelia, ktorým sa výrazne rýchlejšie spúšťa systém a aplikácie. SSD sa stále častejšie objavujú už aj v dátových centrách alebo serverových riešeniach.

„Exponenciálne rastie potreba výkonných a odolných SSD pro servery a dátové centra. Väčšina toho, čo sa riešila osobne sa dnes rieši virtuálne, čo samozrejme dramaticky zvyšuje toky dát. Zároveň sú SSD a operačné pamäte komponentmi, ktoré dokážu jednoducho a veľmi efektívne transformovať rýchlosť a celkový výkon na vyššiu úroveň,“ vysvetľuje Marcin Gaczor, zástupca spoločnosti Kingston pro Českú republiku a Slovensko.

Objem dát, ktoré spoločnosť generuje, z roka na rok rastie geometrickým radom. „Nemyslím si, že ide len o výkyv. Zvýšený dopyt pretrvá aj v priebehu nasledujúcich minimálne niekoľkých rokov. Nesmieme totiž zabudnúť ani na prípravu na budovanie 5G sietí. Aj tá bude viesť k zvyšovaniu dopytu, pretože dáta v 5G sieti sú ultra rýchle. Aby sme výhody 5G vôbec mohli využili, budú potrebné nové dátové centrá alebo značné navýšenie lokálnych kapacít,“ dodáva Marcin Gaczor.

S rastúcim počtom podnikových dátových centier sa zvyšuje aj dopyt na stále vyššiu dátovú priepustnosť a nízku latenciu operácií. Tu však už tradičné pevné disky (HDD) narážajú na svoje limity a preto sa hľadajú modernejšie účinnejšie úložné riešenia, ktoré by zvládli efektívnejšie a rýchlejšie pracovať s dátami, vedeli by zvýšiť spoľahlivosť dátových centier a zároveň znížiť aj prevádzkové náklady (OpEx = Operating Expense). A práve to je veľký priestor pre využitie SSD diskov.

Nie je SSD, ako SSD

Disky SSD sú vyrábané tak, aby ich bolo možné ľahko nasadiť ako náhradu alebo doplnok k pevným diskom založeným na rotačných magnetických platniach (HDD). K dispozícii sú v mnohých formách, vrátane tradičných 2,5″. Podľa typu konkrétneho modelu využívajú komunikačné protokoly/rozhrania Serial ATA (SATA), Serial Attached SCSI (SAS) a v poslednej dobe aj PCIe na prenos dát do a z centrálnej procesorovej jednotky (CPU) servera. Ich ľahká nasaditeľnosť však negarantuje, že všetky SSD disky budú z dlhodobého hľadiska vhodné pre podnikové aplikácie.

„Podnikové SSD disky sú postavené úplne inak, ako bežné SSD disky pre pracovné stanice alebo notebooky,“ vysvetľuje Marcin Gaczor zo spoločnosti Kingston.

U serverových SSD sa počíta s inou pracovnou záťažou aj s inými požiadavkami na konštrukciu diskov. Disky v serveroch a dátových centrách už sú pripravené na oveľa vyššiu záťaž, pretože tu nie je výnimkou stopercentný cyklus v priebehu 24 hodín, sedem dní v týždni počas celého roka.

A samozrejme rozdiely sú aj v konštrukcii medzi jednotlivými modelmi – u SSD aj u pamätí NAND, takže výber správneho úložného zariadenia SSD pre podnikové dátové centrum môže byť dlhým a náročným procesom učenia a kvalifikovania množstva rôznych dodávateľov a typov produktov SSD.

„Pri výbere nesprávneho SSD disku sa môžu zdanlivo výhodné počiatočne náklady a očakávaný vyšší výkon často veľmi rýchlo prejaviť ako veľmi nevhodná investícia, najmä keď sa SSD disky predčasne opotrebujú z dôvodu nadmerného zápisu, dosiahnu oveľa nižší trvalý výkon zápisu počas ich očakávanej životnosti alebo zavedú ďalšiu latenciu do dátového úložiska a teda vyžadujú skorú výmenu celého poľa. Takýto disk treba potom meniť častejšie,“ vysvetľuje Gaczor.

Podnikové a klientské disky SSD odlišujú najmä tri hlavné vlastnosti – výkon, rentabilita a výdrž. Práve na ne by ste sa pri rozhodovaní o výbere diskov pre podnikové úložisko alebo dátové polia mali sústrediť ako na prioritu.

Výkon

SSD disky môžu poskytovať neuveriteľne vysoký výkon čítania a zápisu pre sekvenčný aj náhodný prístup k uloženým dátam pre procesor vďaka využitiu viackanálovej architektúry a paralelného prístupu z radiča SSD k čipom NAND Flash.

Pri typickom scenári dátového centra, ktoré zahŕňa spracovanie miliónov bajtov náhodných podnikových údajov, vrátane spolupráce na technických výkresoch CAD, seizmických údajov na analýzu (napr. BIG DATA) alebo prístupov k celosvetovým údajom o zákazníkoch pre bankové transakcie (napr. OLTP, Online Transactional Processing), musia byť pamäťové zariadenia prístupné s najmenšou možnou latenciou a musia obslúžiť veľký počet klientov, ktorí potrebujú prístup k rovnakej dátovej položke súčasne bez toho, aby sa spomalila doba odozvy. Používateľská skúsenosť je založená na nízkej latencii, čo zvyšuje produktivitu používateľa.

Komplexné úložné polia, ktoré používajú SSD disky (napr. Network Attached Storage, Direct Attached Storage alebo Storage Area Network), bývajú nepriaznivo ovplyvnené nesúladným výkonom a môžu spôsobiť zmätok v latencii úložného poľa, trvalom výkone a v konečnom dôsledku aj kvalite služieb, ako ich vnímajú samotní používatelia.

Na rozdiel od klientských SSD diskov sú preto SSD disky triedy Enterprise optimalizované nielen na špičkový výkon v prvých sekundách prístupu, ale vďaka použitiu väčšej nadmerne zabezpečenej oblasti (OP) ponúkajú aj vyšší trvalý výkon v ustálenom stave po dlhší čas. Viac informácií o konkrétnych diskoch nájdete na webových stránkach spoločnosti Kingston v časti Enterprise SSD.

Rentabilita

S paměťmi NAND Flash je neoddělitelně spojeno několik problémů: konečná životnost, jelikož buňky NAND Flash se opotřebovávají při opakovaném zápisu, a úroveň výskytu přirozených chyb. Během výrobního procesu se testuje každý výřez NAND Flash ze silikónových destiček a ten se vyznačuje určitou mírou bitové chybovosti (BER nebo RBER).

S pamäťami NAND Flash je spojených niekoľko inherentných problémov. Dva najdôležitejšie sú konečná dĺžka životnosti, pretože bunky NAND Flash sa opotrebúvajú pri opakovaných zápisoch, a prirodzene sa vyskytujúca chybovosť. Počas výrobného procesu pre NAND Flash sa testuje každý výrez zo silikónových dosiek a ten sa označuje surovou bitovou chybovosťou (BER alebo RBER).

BER definuje rýchlosť, s akou sa prirodzene vyskytujúce sa bitové chyby v NAND Flash vyskytujú bez kódu na korekciu chýb (ECC) a ktorú radič SSD koriguje pomocou Advanced ECC (zvyčajne sa nazýva aj chyba BCH ECC, Strong ECC alebo LDPC) bez narušenia prístupu používateľa alebo systému.

Schopnosť SSD radiča opraviť tieto bitové chyby možno interpretovať pomocou Uncorrectable Bit Error Ratio (UBER). Ako je definované a štandardizované asociáciou priemyselných štandardov JEDEC z roku 2010, podniková trieda sa líši v mnohých ohľadoch od klientských SSD diskov v ich schopnosti podporovať väčšie pracovné zaťaženie pri zápise, extrémnejšie podmienky prostredia a zotavenie z vyššieho BER.

Pri použití požiadavky UBER navrhovanej JEDEC pre podnikové verzus klientské SSD sa očakáva, že u SSD triedy Enterprise sa vyskytne iba 1 neopraviteľná bitová chyba v pomere 1 bitová chyba na každých 10 kvadriliónov bitov (~ 1,11 petabajtov). Pre porovnanie, u klientských SSD je to 1 bitová chyba na každý spracovaný 1 kvadrilión bitov (~ 0,11 petabajtov).

Enterprise SSD disky Kingston majú aj ďalšie technológie, ktoré umožnia obnovu poškodených blokov dát pomocou paritných dát uložených v iných NAND matriciach (podobne ako disky RAID, to umožňuje obnovu konkrétnych blokov, ktoré je možné prestavať s uloženými paritnými dátami v iných blokoch).

V rámci komplexnej schémy vnútornej ochrany sa na obnovu dátových blokov implementujú aj periodické vytvárania kontrolných bodov, Cyclic Redundancy Check (CRC) a oprava ECC chýb, ktoré zaručujú integritu údajov od hostiteľa a späť k hostiteľovi. End-to-end ochrana dát znamená, že dáta prijaté od hostiteľa sa kontrolujú na integritu počas ich ukladania do internej medzipamäte SSD a pri zápise alebo spätnom čítaní z oblastí úložiska NAND.

Okrem ochrany proti bitovým chybám, môžu SSD disky obsahovať aj fyzické obvody na detekciu straty energie, ktoré spravujú kondenzátory napájania priamo v SSD diskoch. Podpora výpadku napájania v hardvéri monitoruje prichádzajúce napájanie do jednotky SSD a počas prekvapivej straty napájania poskytuje dočasné napájanie obvodov SSD pomocou tantalových kondenzátorov na dokončenie akýchkoľvek interných alebo externých zápisov pred vypnutím SSD diskov. Obvody na ochranu proti výpadkom napájania sa zvyčajne vyžadujú pre aplikácie, pri ktorých nie je možné obnoviť stratu dát.

„To je dôvod, prečo u väčšiny Enterprise SSD diskov od Kingstonu nájdeme technológiu On-board power loss protection (PLP) práve s využitím kvalitných tantalových kondenzátorov,“ dopĺňa Marcin Gaczor.

Ochrana proti výpadku napájania implementovaná vo firmvéri SSD nezaručuje, že počas straty energie nedôjde k strate dát, ale sa snaží sa minimalizovať dopad nebezpečných výpadkov energie.

Použitie softvérovo definovaného úložiska alebo klastrovania serverov môže znížiť riziko v prípade zlyhania napájania hardvéru, pretože akékoľvek dáta sa replikujú na samostatné a nezávislé úložné zariadenie na inom serveri alebo serveroch. Dátové centrá však často upúšťajú od podpory výpadkov napájania pomocou softvérovo definovaného úložiska na serveroch RAID, aby nemuseli ukladať nadbytočné kópie rovnakých dát.

Výdrž

Celá pamäť NAND Flash obsiahnutá v úložných zariadeniach Flash sa postupne zhoršuje v schopnosti spoľahlivo ukladať bitové dáta. S každým zápisom alebo mazaním (Program/Erase) sa skracuje životný cyklus pamäťovej bunky NAND Flash, až kým bloky NAND Flash už nebudú vedieť spoľahlivo ukladať dáta. V tom okamihu sa degradovaný alebo poškodený blok odstráni z používateľsky adresovateľnej úložnej oblasti a adresa logického bloku (LBA) sa presunie na novú fyzickú adresu v úložnom poli NAND Flash. Nový úložný blok nahradí zlý blok pomocou fondu náhradných blokov, ktorý je súčasťou úložiska Over Provisioned (OP) na SSD.

Pretože je bunka neustále zapisovaná alebo mazaná, zvyšuje sa BER aj lineárne, a preto musí byť na podnikovom radiči SSD implementovaná komplexná sada manažérskych techník, aby bolo možné spravovať schopnosť bunky spoľahlivo ukladať dáta počas predpokladanej životnosti SSD. Výdrž počtu P/E cyklov danej pamäte NAND Flash sa môže podstatne líšiť v závislosti od aktuálneho procesu výroby litografie a typu vyrobeného NAND Flash.

Enterprise SSD sa od klientských SSD líšia v rámci ich pracovného cyklu. Podniková jednotka SSD musí byť schopná odolať veľkej aktivite čítania alebo zápisu v scenároch typických pre server dátového centra s prístupom k dátam 24/7, zatiaľ čo bežná klientská jednotka SSD je zvyčajne v prevádzke iba 8 hodín denne a s pracovným cyklom 20/80 (20% aktívneho času, 80% v pohotovostnom režime alebo režime spánku pri používaní počítača).

Pochopenie životnosti a výdrže SSD disku môže byť zložité a preto výbor JEDEC navrhol ako jednotnú metriku merania životnosti pomocou hodnoty Total Bytes Written (TBW) na označenie množstva dát zapísaných počas životného cyklu na disk SSD, pretože keď sa NAND Flash v SSD dostane na hranicu svojej životnosti, disk sa stáva nespoľahlivým médiom a mal by byť okamžite nahradený.

TBW je samozrejme je iba model predikcie životnosti a spoľahlivosti komponentov použitých v zariadení za určitých podmienok. Všetky podnikové disky SSD by mali mať minimálne jeden milión hodín MTBF (Mean Time Between Failure), čo predstavuje viac ako 114 rokov! Kingston túto hranicu u SSD reálne skôr prekračuje, aj keď je dôležité si uvedomiť, že 1 milión hodín je viac ako dostatočný východiskový bod pre podnikové disky.

Monitorovanie a hlásenie SMART na diskoch SSD umožňujú ľahký prehľad životnosti zariadení pred zlyhaním na základe aktuálneho faktora zosilnenia zápisu (WAF, Write Amplication Factor) a úrovne opotrebenia. Často sú podporované aj prediktívne varovania pred zlyhaním pri poruchových udalostiach, ako je strata napájania, bitové chyby vyskytujúce sa z fyzického rozhrania alebo nerovnomerné rozloženie opotrebenia. Bežné SSD môžu obsahovať iba minimálny výstup SMART na sledovanie disku SSD počas štandardného používania, takže nie je možné získať až tak podrobné dáta o ich životaschopnosti.

V závislosti na triede a kapacite SSD možno zvýšenú rezervnú kapacitu pamäte NAND Flash prideliť aj ako nadmerne rezervovanú (OP, Overprovisioning) rezervnú kapacitu. Kapacita OP je skrytá pred prístupom používateľa a operačného systému, no využíva sa ako vyrovnávacia pamäť na zápis pre vyšší trvalý výkon a ako náhrada za chybné pamäťové bunky počas doby životnosti disku SSD a aby sa zvýšila spoľahlivosť a výdrž SSD disku (s väčším počtom náhradných blokov).

 

Enterprise versus konečný poívateľ

Medzi podnikovými a klientskými SSD existujú ďalšie výrazné rozdiely, počnúc spôsobom ukladania a mazania dát v pamäti NAND Flash až po zložité techniky správy vyhovujúce rôznym pracovným zaťaženiam aplikačných tried.

Pochopenie týchto rozdielov v aplikačných triedach, pokiaľ ide o výkon, spoľahlivosť a vytrvalosť, môže byť efektívnym nástrojom pri minimalizácii a riadení rizika prerušenia prevádzky v náročnom a často kritickom podnikovom prostredí.

Nie je teda možné porovnávať Enterprise a Client SSD len podľa kapacity a ceny. Ide o odlišný systém práce s dátami, výkonom, spoľahlivosťou a životnosťou. Najme u dátových centier musia výrobcovia minimalizovať a riadiť riziko prerušenia prevádzky a to v náročnom, často extrémnom podnikovom prostredí, ktorého požiadavky neustále rastú.

Vybrať správne SSD môže byť často komplikované nielen u veľkých podnikových riešení, ale aj menších serveroch. Náročnejšie inštalácie možno riešiť i priamo s obchodným zastúpením, no Kingston ponúka aj službu Spýtajte sa experta (Ask an expert), kde môžete získať technické konzultácie a odporúčania pre najvhodnejší typ na konkrétnu situáciu a konfiguráciu.

Najnovšie

WESTech sa stal distribútorom smartfónov značky realme pre slovenský trh

Realme – top značka

Po úspechoch na ázijskom trhu spoločnosť v júni 2019 oficiálne vstúpila na európsky trh. S vynikajúcimi výsledkami v krajinách ako Španielsko vstúpila aj na trh do Veľkej Británie, Talianska, Francúzska, Nemecka, Poľska, Švédska, Nórska, Dánska, Estónska a mnoho ďalších.

23. októbra 2020

Kreativita na prvom mieste

Canon predstavuje tlačiareň PIXMA PRO-200, ktorá poteší kreatívne duše

Spoločnosť Canon Europe dnes predstavila rýchlu, ľahkú a kompaktnú tlačiareň PIXMA PRO-200 formátu A3+. Je ideálnou voľbou pre fotografických nadšencov, ktorí chcú podniknúť prvé kroky do sveta tlače fotografií. PIXMA PRO-200 umožňuje fotografom tlačiť vysoko kvalitné snímky na mnoho rôznych formátov a typov papiera s rôznymi textúrami zo smartfónu, tabletu alebo počítača bez obáv o výslednú fotografiu.

 

22. októbra 2020

USB flash disky Verbatim

Jednoduchý prenos, preprava aj bezpečné zdieľanie dát

Ukladanie dát urazilo dlhú cestu.
Jedná sa o jeden z najpohodlnejších spôsobov rýchleho a jednoduchého presunu dát z jedného miesta na druhé. Vďaka rade dizajnov a funkcií, ktoré získali ocenenia, je výber USB diskov od spoločnosti Verbatim, ideálnou voľbou pre ukladanie a zdieľanie dát – sú bezpečné a spoľahlivé.

21. októbra 2020

Veľké technológie v kompaktnom obale

Umývačky Electrolux

Umývačky riadu Electrolux sú dostupné vo viacerých veľkostiach, ktoré perfektne zapadnú do veľkých aj malých kuchýň. Či už si vyberiete širšiu alebo užšiu verziu, môžete sa spoľahnúť, že bude nabitá inovatívnymi technológiami, ktoré vám uľahčia život.

20. októbra 2020

Prečo je dôležitá a čo o nej treba vedieť?

Saturácia krvi kyslíkom (SpO2)

Život v rýchlom svete môže mať vplyv na naše duševné a fyzické zdravie a nie vždy si ho uvedomujeme. Dôležitým zdravotným indikátorom je saturácia krvi kyslíkom (SpO2), pričom na jej monitorovanie sa zvyčajne používali lekárske prístroje.

19. októbra 2020

Samsung spustil predaj svojich tohtoročných noviniek – Galaxy S10 Lite, Note10 Lite a A71

Spoločnosť Samsung v týchto dňoch spustila predaj svojich najnovších smartfónov Galaxy S10 Lite, Galaxy Note10 Lite a Galaxy A71 na slovenskom trhu. Galaxy S10 Lite je k dispozícii v dvoch farebných variantoch (čiernom Prism Black a modrom Prism Blue) za odporúčanú maloobchodnú cenu 649 Eur, Galaxy Note10 Lite sa predáva v striebornej Aura Glow a čiernej Aura Black za odporúčanú maloobchodnú cenu 599 Eur a model Galaxy A71 je k dispozícii v čiernej, striebornej a modrej farbe za 469 Eur.

 

19. októbra 2020

Limitovaná edícia príslušenstvo SteelSeries na motívy Cyberpunk 2077

SteelSeries predstavuje Artist Series, rad produktov vyhotovených v spolupráci s populárnymi umelcami. Príslušenstvo s motívmi hry Cyberpunk 2070 dopĺňajú tiež produkty inšpirované umelci Lauren Asta, Dune Haggar a Brock Hofer.

14. októbra 2020

Miele uvádza na trh tyčový aku vysávač TRIFLEX

TRIFLEX HX1 prináša tri inovácie v jednom: skvelý dizajn, extrémnu saciu silu a rýchlosť. Zároveň spája tri bezdrôtové vysávače do jedného prístroja s výdržou batérie až 120 minút.

14. októbra 2020

Prenosný a dotykový 15,6 "model

AOC predstavuje nový monitor 16T2

AOC, špecialista na monitory, uvádza na trh nový prenosný dotykový monitor s USB-C pripojením.
Novinka má uhlopriečku 39,6 centimetra (15,6 „), IPS displej a rozlíšenie Full HD. Prostredníctvom dvoch portov USB-C (využívajúcich alternatívne režim DisplayPort) alebo portu HDMI, je možné ho jednoducho pripojiť k notebooku, stolnému počítaču alebo smartphonu.

14. októbra 2020

Oceňovanú aplikáciu Moovit si teraz stiahnete aj z Huawei AppGallery

Cestovanie odkiaľkoľvek kamkoľvek je vďaka aplikácii Moovit ľahšie a pohodlnejšie. Huawei a Moovit sa spájajú s cieľom uľahčiť premiestňovanie miliónom ľudí. Po novom populárnu aplikáciu nájdete aj v Huawei AppGallery, treťom najväčšom obchode s aplikáciami na svete.

13. októbra 2020

Odporúčané

TEST

TEST/RECENZIA

Najlepšie True Wireless slúchadlá do 40 eur? Vyskúšajte Niceboy HIVE podsie

Aj lacnejšie slúchadlá môžu byť vynikajúce.

19. októbra 2020

Kedy ide o najlepšie kasína?

Najlepšie online kasína

Odvetvie online kasín v posledných desaťročiach výrazne vzrástlo a kasína s reálnymi peniazmi sú dnes hlavnou atrakciou hráčov, ktorí vyhľadávajú tento typ zábavy.

30. septembra 2020

Axis deň 2020 sa uskutoční offline i online a predstaví IP technológie (nielen) pre dobu covidovú

Každoročná konferencia spoločnosti Axis Communications sa tento rok uskutoční v utorok 6. októbra 2020 od 9:00 v priestoroch karlínskej Spojky v Prahe pod názvom Dnes a zajtra – Technológie pre každú dobu.  Záujemci z oboru sa môžu registrovať zdarma a zúčastniť sa akcie osobne alebo sledovať online prenos.

27. septembra 2020

Recenzia

Stará škola stále existuje, káblové slúchadlá Niceboy ORYX X300 sú poctivou nostalgiou

Slúchadlá Niceboy ORYX X300 patria medzi tie najlepšie vo svojej triede.

11. septembra 2020
TEST

Recenzia

Kovová klávesnica Niceboy Oryx K300X. Zabudnite na predsudky, toto je ideálny darček pre každého.

Už dlho sme sa na tak nepobavili pri písaní, ako práve počas testu tejto nezvyčajnej klávesnice.

11. septembra 2020
TEST

Recenzia

Absolútna špička. AOC G Line 2nd Gen (CU34G2X 34)

Úchvatný obraz je pri tejto cene samozrejmosť, no AOC zachádza oveľa ďalej a ponúka aj pokročilé funkcie pre náročných.

9. septembra 2020

Práca z domova ako nový štandard?

Pripravme sa na budúcnosť, možno budúcnosť práce

Čo nám chystá tohtoročná jeseň? To je zatiaľ vo hviezdach, ale vzhľadom k aktuálnemu vývoju sa zdá, že nás pandémia koronavírusu len tak neopustí. Dúfajme, že nás to nezasiahne viac, než len opäť povinnými rúškami a tlakom na pobyt čo najväčšieho počtu zamestnancov v domácej kancelárii.

1. septembra 2020

Recenzia: ROG Zephyrus Duo 15 (GX550L)

Vždy nás poteší keď sa nájde niekto odvážny a prinesie niečo nové a inovatívne. Notebookmi s dvomi displejmi sme tu už mali pred rokmi. Ak sa nemýlim prvá s týmto konceptom prišla asi pred 10 rokmi Toshiba a asi pred rokom predstavil takýto kancelársky notebook aj Asus. Ale až ASUS dokázal vytvoriť niečo, čo dvom displejom dáva skutočný zmysel […]

28. augusta 2020

Terabajtové SSD do vrecka? Ostatne prečo nie?

Recenzia: ADATA SE760

Doba sa mení a tradičné disky s rotačnou platňou nahrádzajú aj u externých USB diskov elektronické SSD. Je to praktickejšie, čiastočne aj bezpečnejšie a najmä menšie a ľahšie.

27. augusta 2020

Palec hore ASUS !

Recenzia: ROG Zephyrus G14

ROG Zephyrus G14 spĺňa na jednotku požiadavku na univerzálny pracovný a zároveň hráčsky notebook za veľmi dobrú cenu.

10. augusta 2020