V priebehu prvého kvartálu tohto roka umožňujeme novým autorom, aby sa podieľali na tvorbe magazínu 3DIGITAL.

3DIGITAL je progresívny mediálny titul a účasť na jeho tvorbe je prínosom pre každého autora, pracovníka marketingu a aj pre každú značku, ktorá je v ňom propagovaná.

V roku 2015 sa na portáli výrazne posilnia nasledovné tematické okruhy:

  • biela technika
  • čierna technika
  • záhradná technika
  • hodinky a nositeľná elektronika
  • rozhovory

 

Uvedené témy nie sú pre 3DIGITAL nové, ale v priebehu roku 2015 im bude venovaný oveľa väčší priestor.