Image

Ako na to: Obsluha PC na diaľku

Dnes už je všetko na diaľkové ovládanie. Televízory, video alebo svetlo, či kúrenie v aute zapnete diaľkovým ovládaním jednoducho, lenže ako obsluhovať taký počítač?


Článok bol publikovaný v časopise PC_SPACE č. 02/2007.

Nemáme teraz na mysli Media PC, ktoré má k tomuto účelu priamo prispôsobené komunikačné rozhranie, ale klasické PC so systémom Windows. Tu už totiž potrebujete na pohodlnú obsluhu klávesnicu, myš a monitor. Keď ich použijete bezdrôtové, na krátku vzdialenosť sa to dá, lenže čo v prípade keď je váš počítač v susednej izbe? Veď dnes je pomerne bežné mať doma dva počítače alebo ešte lepšie počítač a notebook.

Áno, práve taký notebook je najideálnejším „diaľkovým ovládačom“ pre počítač aj na väčšie vzdialenosti, ale samozrejme s vhodným hardvérovým zázemím a s vhodným softvérom. Tým zázemím je počítačová sieť (ideálne bezdrôtová Wi-Fi) a ako softvér môžete použiť napríklad open source aplikáciu UltraVNC (http://ultravnc.sourceforge.net). Aké môže mať „toto“ praktické využitie? Cez sieť nie je problém zapnúť zdieľanie pre súbory alebo tlačiareň či skener. Osobne používam notebook napríklad pre obsluhu TV karty z obývačky na počítačoch dve izby ďalej. Pozeráme skrátka film a pomocou VNC si na notebooku môžem kedykoľvek prepnúť zobrazenie pracovnej plochy a obsluhovať všetky programy na diaľku tak, akoby som sedel za príslušným počítačom.

Image

UltraVNC: Program sa po spustení automaticky minimalizuje do systémovej nástrojovej lišty. Pozostáva z dvoch hlavných častí – modrá ikona je „serverová“ aplikácia a zelená je klient (viewer).

Môžem si skontrolovať, či sa mi prekonvertovalo video správne, môžem skontrolovať, či sa disk napálil správne, prípadne urobiť korekcie, ktoré vyžadujú osobnú prítomnosť za PC. Na diaľku sa síce nedá doplniť papier do tlačiarne, vymeniť list v skeneri alebo vymeniť disk v mechanike, ale všetky „softvérové“ operácie toto riešenie umožňuje. UltraVNC funguje cez lokálnu sieť ale aj cez internet, takže nie je problém nechať si zapnutý počítač v práci a v prípade potreby sa k nemu z domu pripojiť. Program vám aj na diaľku sprístupní všetko tak, akoby ste z ním sedeli. Takto sa môžete dostať k svojmu počítaču prakticky z celého sveta, teda za predpokladu, že nemáte vo firme kvôli bezpečnosti blokované sieťové porty.

Image

Admin Properties: Prednastavené hodnoty odporúčame podľa potreby zmeniť tak, aby ste dosiahli vyššiu bezpečnosť. Najdôležitejšie je však zadať heslo (VNC Password).

UltraVNC je však ideálnym riešením pre lokálne siete. Administrátorom umožňuje na diaľku riešiť problémy jednotlivých používateľov bez toho, aby opustili svoju kanceláriu. S pomocou interného telefónu im môžu povedať ako a vďaka programu aj názorne ukázať na ich PC, na ich monitore, kde a ako problém vyriešiť. S pomocou programu môžete napríklad aj kontrolovať čo sa práve deje na počítačovej obrazovke vašich detí. Možností praktického využitia tejto funkcie je skrátka viac ako dosť.

Image

Sieťová adresa: Ak nepoznáte svoju sieťovú adresu, nezúfajte. Stačí na chvíľu postaviť kurzor myši na modrú ikonu a program vám odhalí adresu (4 čísla oddelené bodkou).

Limitovaný ste iba rýchlosťou siete, pretože výkon dnešných PC prevyšuje potreby programu. Na počítači, ktorý chcete ovládať, beží „serverová“ aplikácia a na klientskom akýsi browser pre túto aplikáciu. UltraVNC teda pozostáva z dvoch programov. Server (označený modrou ikonou) beží na pozadí a vôbec neobmedzuje výkon PC. Po spustení klientského programu (zelená ikona) smerom od vás dostáva ovládaný počítač cez „ovládač“ pokyny z myši a klávesnice, čo je zanedbateľný objem dát, no a naspäť posiela ovládaný počítač (server) iba zmeny na obrazovke, takže aj týmto smerom prúdi pomerne malé množstvo dát. Pri pomalšom spojení navyše dokáže server dočasne prepnúť farebné rozlíšenie obrazu na nižšie (napr. na 256 farieb), čím sa zmenší potrebné dátové pásmo. Dáta sú navyše v reálnom čase komprimované, vďaka čomu oboma smermi prúdi len malé množstvo údajov, ktoré neobmedzuje prácu na sieti.

Image

Prihlásenie: Pre prihlásenie potrebujete poznať v prvom rade sieťovú adresu vzdialeného PC, ktorú je v klientskom programe nutné zadať do okienka hore.

Zatiaľ sme nezodpovedali otázku, aký dôraz je kladený na bezpečnosť. Veď takto vám hrozí, že cez program môže niekto získať „na diaľku“ úplnú kontrolu nad vašim počítačom! Na strane servera sú možnosti konfigurácie pomerne rozsiahle. Na to aby sa klient mohol pripojiť, musí poznať presnú adresu počítača v sieti a musí sa prihlásiť pomocou autentifikačného hesla, ktoré si nadefinujete na strane aplikácie serveru. Program je možné nakonfigurovať na konkrétnom porte, resp. zakázať mu využívať niektoré veci v rámci siete. Je možné nechať ho prejsť po hesle povinným prihlásením MS Logon na počítači a podobne.

Image

Autentifikácia heslom: Druhým krokom po nájdení PC a spojení so serverovou aplikáciou je autentifikácia pomocou hesla, ktoré ste si zadefinovali na strane servera v Admin Properties.

Taktiež je možné zablokovať na strane servera klávesnicu, myš a vypnúť výstup na monitore. To pre prípad, že by ste sa prihlásili na diaľku a k vášmu PC by sa dostal niekto, kto by nad ním mohol fyzicky prevziať kontrolu. Ak je program dobre nakonfigurovaný, nemôže sa stať, že sa prihlásite k počítaču a ktosi bude sledovať na monitore vaše aktivity, aby vás mohol vo vhodnom okamžiku odstrihnúť a manipulovať s vašimi súbormi – veď už nepotrebuje heslo, pretože ste sa predsa prihlásili na diaľku vy. Program teda aj po prihlásení bráni váš počítač rovnako ako samotný systém počas vašej neprítomnosti.

Image

Vzdialený prístup: Po prihlásení máte plnú kontrolu nad druhým PC, rovnako akoby ste sedeli za jeho klávesnicou a myšou. V okne na monitore vidíte jeho pracovnú plochu a pracujete s ním rovnako akoby ste za ním sedeli.
TIP: Dôležité klávesové skratky UltraVNC:

Ctrl+Alt+F4   = Odošle Ctrl+Alt+Del na serverové PC
Ctrl+ESC       = Tlačidlo Štart na serverovom PC
Ctrl+Alt+F8   = Chat
Ctrl+Alt+F9   = Zobrazí alebo skryje toolbar
Ctrl+Alt+F10 = Automatické škálovanie obrazovky v okne
Ctrl+Alt+F11 = Polovičné veľkosť obrazovky
Ctrl+Alt+F12 = Fullscreen zobrazenie


Aj keď sa môžete pred ukončením odhlásiť, prípadne vypnúť PC pomocou systémových funkcií (napríklad cez menu Štart), program má funkcie automaticky blokujúce PC po „odhlásení posledného klienta“. Vďaka funkcii Logoff Workstation sa teda nemusíte po odpojení trápiť otázkou, či ste sa nezabudli odhlásiť a „zamknúť“ váš počítač pred neoprávneným prístupom. Hoci ide o free aplikáciu (vyvíjanú v rámci open source projektu), bezpečnosť a ochrana súkromia používateľov sú jednou z priorít.

Image

Obmedzenie rýchlosti: V menu Admin Properties v kolonke Misc. môžete zakázať wallpaper (pozadie) na strane servera. Zmenší sa tým objem dát a zvýši sa rýchlosť reakcie.

Podobných aplikácií ako je UltraVNC je na svete viac ako dosť. Dokonca aj priamo v systéme Windows nájdete funkcie označené ako Remote Desktop, ktoré vám môžu poslúžiť rovnako dobre, keď ich dokážete správne nakonfigurovať. UltraVNC je však funkčný aj na starších systémoch ako je napríklad Windows 98, 2000 alebo NT. UltraVNC sa veľmi jednoducho inštaluje, konfiguruje a zároveň je jednou z priorít programu bezpečnosť. Program ponúka veľmi slušný výkon a ako „diaľkový ovládač“ je jedným z najlepších riešení, no a keďže je zadarmo, jeho „plnú verziu“ nájdete aj na našej DVD prílohe.

Image

Príkazová lišta: Ikona CAD vyšle príkaz Control+Alt+Del, teda známu klávesovú trojkombináciu na serverový počítač. Použiť možno aj klávesovú skratku Control+Alt+F4 na klientskom PC. V príkazovej lište nájdete aj ďalšie zaujímavé ikony pre obsluhu programu.

Image

Chat: Program disponuje jednoduchou utilitou na chatovanie. Je to praktická pomôcka napríklad pri riešení problémov kolegov na diaľku.

{moscomment}