Akým spôsobom môžete zvýšiť návštevnosť vášho webu?

Ak podnikáme na internete samotné zacielenie a poznanie zákazníka nestačí. Môžeme vedieť, kto je náš zákazník a ako uvažuje, pokiaľ však nepodnikneme potrebné kroky na úpravu tzn. optimalizáciu nášho webu pre vyhľadávače, náš zákazník nás nenájde. Respektíve sa objavíme na ďalších stránkach vyhľadávačov, kam on už samozrejme nepôjde.Naša organická návštevnosť klesá a my môžeme takýmto spôsobom prísť o zisky. Dokonca riskujeme BANKROT.

Existuje riešenie

Riešenie, ktoré vám poskytnú odborníci na detailnú SEO optimalizáciu pre vyhľadávače.   Pomôžu s tvorbou spätných odkazov – Linkbuildingom prostredníctvom nákupu odkazov, výmeny relevantných odkazov s príbuznými firmami v danom odvetví, pomôžu s publikáciou tlačových správ, nekomerčných článkov a PR článkov, zabezpečia ich umiestnenie na konkrétnych stránkach autorít.

Linkbuilding môže byť doplnený o konkrétnu SEO analýzu so zameraním na celkový SEO audit, Krízovú SEO analýzu resp. Reputačnú Seo Analýzu. Poskytnú vám tiež doplnkové služby A/B testovania, vďaka ktorému môžete vybrať vhodný variant z dvoch typov optimalizácie obsahu. Z vašej strany si to vyžaduje určitú mieru trpezlivosti, pretože tie najlepšie výsledky nie sú okamžité, ale prichádzajú postupom času.

Spôsoby SEO optimalzácie

Správne spôsoby optimalizácie sa nehľadajú vždy jednoducho, každá stránka je predsa iná a má iné zameranie, preto je dôležitý audit. Potom sa môže pristúpiť k vhodnému riešeniu úpravou vášho webu a vašich marketingových aktivít na základe Onpage a Offpage optimalizácie.

Optimalizácia Onpage faktorov

Onpage optimalizácia je optimalizáciou webu z technickej a obsahovej stránky. Ide o priamu úpravu vášho webu za účelom zvýšenia návštevnosti vašej stránky.

Z obsahovej stránky ide o analýzu domény a URL adresy, analýzu kľúčových slov, analýzu nadpisov, meta popisov a rozloženia textu, množstva kľúčových slov v texte, kvality vlastného obsahu, vkladania popisov k obrázkom cez Alt a tiež analýzu dĺžky načítania stránky. Z technickej stránky je predmetom optimalizácie štruktúra a čitateľnosť webu.

Pri optimalizácii webu z obsahovej stránky je rozhodujúci výber správnych kľúčových slov v nadpisoch, popisoch aj samotnom texte. Pri tomto výbere je vhodné zohľadniť tiež rôzne faktory pri vyhľadávaní jednotlivých kľúčových slov. Účel vyhľadávania, lokalitu, synonymá, hovorové slová pre daný výraz. Potrebná je tak dôkladná analýza.

Názov domény tiež dokáže posunúť web vyššie v priečkach vyhľadávania. Jednoduchý a príznačný názov, ktorý dokonca obsahuje kľúčové slovo, dokáže urobiť divy.

Tvorba kvalitného obsahu

Základom pri budovaní svojho mena a udržaní si návštevnosti stránky je tvorba vlastného kvalitného obsahu. Tu platia zásady v podobe správneho vkladania kľúčových slov do nadpisov, meta popisov, správneho formátovania textu, hustoty a rozloženia kľúčových slov, vkladania interných odkazov do textu tak, aby dávali možnosť čitateľovi dostať sa k ďalšiemu internému zdroju informácií resp. odkazu na iný obsah a iné externé zdroje.

Vďaka Linkbuildingu a vytváraniu vlastných interných odkazov na ďalší vlastný obsah, prípadne vytváraniu odkazov na iný externý zdroj a autoritu, vás vyhľadávače vyhodnocujú ako dôveryhodný a kvalitný zdroj. Získavate dôveryhodnosť a tým aj vyššiu pozíciu vo vyhľadávaní.

Váš obsah by mal byť kvalitne prepracovaný a rozšírený o audio, video komponenty a obrázky. Optimalizácia vám pomôže byť nielen viditeľný a rozpoznateľný vo vyhľadávačoch, ale váš zákazník ostane na vašej stránke dlhšie a bude sa na ňu pravidelne vracať nielen kvôli produktom a službám ale aj kvôli pridanej hodnote, ktorú kvalitný obsah prináša.

Optimalizácia Offpage faktorov

Optimalizácia Offpage faktorov sa zameriava na pôsobenie externých faktorov a nástrojov, ktoré našu stránku posúvajú na vyššie priečky vo vyhľadávaní. Nesúvisia s technickou a obsahovou stránkou nášho webu.

Skvelým nástrojom optimalizácie Offpage faktorov je Linkbuilding. Súvisí budovaním spoluprác s inými autoritatívnymi webmi. Externým odkazovaním na náš web v PR článkoch, správach, blogoch iných externých autorít.

V prípade offpage optimalizácie je rozhodujúca vaša externá aktivita a spolupráca s podobnými resp. príbuznými stránkami. Podstatou je budovať  meno a povedomie o vás cez kvalitný obsah a aktivitu.

Jedným z nástrojov offpage optimalizácie je tiež napr. guestblogging – blogovanie vo vašom mene na stránke inej dôveryhodnej autority. Svoju dôležitosť nesie tiež aktivita na sociálnych sieťach, záujmových skupinách a v diskusiách. Svoj web podporíme tiež kvalitným obsahom na firemnom blogu, obsahom a článkami na sociálnych sieťach. Vďaka ktorým dokážete zaujať ďalších potenciálnych zákazníkov.

Netreba tiež zabúdať na registráciu na RSS portáloch a záložkových serveroch. Vaša pôsobnosť v týchto zoznamoch vám vie priniesť taktiež významnú návštevnosť. K ďalším možnostiam ako zvýšiť návštevnosť webu je tiež platená reklama tzn. PPC reklama, Google reklama, Facebook reklama, Youtube reklama, Gmail reklama,  Affiliate spolupráce či nákup Bannerov.  Aj týmto spôsobom sa môže zákazník o vás dozvedieť. Výhodou platenej reklamy je to, že nemusíte čakať niekoľko mesiacov na výstup z vašich aktivít. Svoju viditeľnosť si zaplatíte.

Budovanie úspešného biznisu je však o dlhodobom úsilí zlepšovať sa a byť na očiach zákazníkov. Úspech dosiahne len ten, kto ho buduje dlhodobo. Optimalizácia webu pre vyhľadávače je pre novodobé online podnikanie  krokom k stabilite, k rastúcej návštevnosti a k vyšším ziskom a určite vám pomôže!