Axis uvádza na náš trh dva nové prístupové systémy pre vozidlá

Spoločnosť Axis Communications oznamuje nový rad prístupových systémov pre vozidlá založený na video analytickej aplikácii AXIS License Platete, ktorá je integrovaná ako aplikácia priamo v kamere Axis. Dva typy systémov na základe technológie automatického rozpoznávania evidenčného čísla (poznávacej značky) vozidla (ALPR), umožňujú kontrolovať prístup vozidiel v miestach vjazdu a výjazdu napr. na parkoviská. Systémy, predstavené vo vybraných európskych krajinách a v Izraeli v roku 2018, budú od februára k dispozícii aj na Slovensku a v krajinách východnej Európy.

Prístupové systémy pre vozidlá sú prvým komplexným riešením ALPR pod značkou Axis a sú k dispozícii ako samostatné komponenty alebo kompletný balík AXIS P1445-LE-3 License Plate Verifier Kit. Dopĺňajú tak bohatú ponuku inteligentných bezpečnostných riešení spoločnosti Axis.

„Kamery Axis sa už roky používajú spolu s technológiami ALPR a pre rôzne scenáre použitia sú považované za jedny z najvýkonnejších,“ povedal Andreas Johansson, globálny produktový manažér Axis Communications. „Naše nové prístupové systémy pre parkoviská sú overené a plne podporované Axis riešenia. Chceme dodávať osvedčené a spoľahlivé systémy, ktoré zjednodušia inštaláciu, prácu systémových integrátorov a pre koncových používateľov budú pri nasadzovaní riešení ALPR predstavovať značnú úsporu.“

Prístupové systémy spoločnosti Axis pre vozidlá zahŕňajú tie, ktoré slúžia na kontrolu vjazdu a výjazdu vozidiel, ako aj riešenia pre náročnejšie scenáre na využívanie kontroly riadenia prístupov vozidiel. Obe riešenia obsahujú IP kameru AXIS P1445-LE a analytiku AXIS License Plate Verifier, ktorá je aplikáciou ALPR. Systémy spoločne poskytujú riešenie pre parkoviská pre zamestnancov, logistické centrá, alebo priestory s obmedzeným prístupom ako sú napr. súkromné, rezidenčné, ale aj komerčné parkoviská.

Základný prehľad použitia týchto dvoch systémov:

  • Vjazd a výjazd pre vozidlá
  • Malý systém postavený na kamerách so zabudovanou aplikáciou ALPR automaticky spracúva všetky kroky potrebné pri vjazde, čiže zachytáva snímku vozidla, spravuje zoznam vozidiel, rozhoduje o prístupe a ovláda závoru
  • Automaticky spravuje prístup prostredníctvom kontroly poznávacích značiek zo zoznamu pre vjazd až 1000 autorizovaných a 1000 neoprávnených vozidiel
  • Môže ovládať závoru cez I/O integrované v kamere, alebo cez modul AXIS A91 Network I/O Relay Modules
  • Konfigurovaný je prostredníctvom webového rozhrania, ktoré umožňuje rýchlu a jednoduchú inštaláciu
  • Ideálne riešenie pre malé až stredne veľké inštalácie s požiadavkou na cenovú dostupnosť, vysokú priepustnosť a minimálne aktualizácie zoznamov vozidiel

Kontrola prístupov pre vozidlá

  • Vhodné pre malé, stredné a veľké inštalácie, ktoré vyžadujú pokročilé riešenie s rôznymi faktormi ovplyvňujúcimi povolenie prístupov, ako napr. kontrolu pre vjazd v určité dni v týždni, s ohľadom na denný čas, rôzne alternatívne typy poverení, ako aj časté aktualizácie zoznamov vozidiel
  • Riadiaci systém kontroly prístupov vozidiel Axis zahŕňa okrem ovládania kamery a analytiky aj dvernú jednotku AXIS A1001 Network Door Control s predinštalovaným softvérom AXIS Entry Manager
  • Otvorené možnosti na používanie funkcií softvu tretích strán, ako aj duálne autentifikácie, anti-passback, kontrola pre platbu atď.

„Oba systémy sú pripravené pre chod ihneď po vybalení, čo minimalizuje čas a náklady na samotnú inštaláciu. Inštalačná firma tak získa dnes bezprostrednú výhodu pri bezproblémovej integrácii systémov s vedomím, že má v prípade potreby stále otvorené možnosti pre budúce rozšírenia. Koncoví používatelia tak zlepšia bezpečnosť parkoviska jednoducho a bezpečne,“ dováva Johansson.

„Vo východnej Európe vidíme silný dopyt po riešeniach od zákazníkov vlastniacich parkovacie miesta a parkovacie domy,“ povedal Dalibor Smažinka, Business Development Manager pre Východnú Európu. „Keďže počet áut v európskych mestách neustále rastie, rastie aj potreba vyriešiť parkovanie a regulovať miesta, kde môžete svoje auto odstaviť. Jednoduché nasadenie automatického riešenia, ktoré šetrí ľudské zdroje, čas a je založený na analytickej aplikácii AXIS License Plate Verifier priamo v kamere je presne v súlade s aktuálnymi IT trendmi.“

Oba prístupové systémy pre vozidlá sú od 1. februára 2019 k dispozícii prostredníctvom distribučných kanálov spoločnosti Axis aj v Českej republike, na Slovensku, v Poľsku, Rumunsku, Maďarsku, Chorvátsku, Slovinsku, Estónsku, Lotyšsku, Litve, Ukrajine, Rusku, Bielorusku, Kazachstane, Turkménsku, Uzbekistane, Azerbajdžane, Arménsku, Bulharsku , Srbsku, Albánsku, Bosne a Hercegovine.

Viac informácií nájdete na www.axis.com