Digitálna archivácia podľa IBM

Bratislava, 2. decembra 2008: Nezadržateľný rozmach informačných technológií a globálna internetizácia prináša doteraz nepoznané možnosti pre sprístupňovanie a uchovávanie celosvetového kultúrneho dedičstva. Individuálny „samoobslužný“ a nepretržitý prístup k akémukoľvek druhu informácií prostredníctvom internetu je to, čo dnes používatelia uprednostňujú.
 
Aj Slovensko čelí potrebe uchovávať a sprístupniť kultúrne dedičstvo. Je potrebné, aby nespočetné množstvo slovenských kníh, dokumentov, kultúrnych artefaktov, výtvarných diel či filmov, ktoré sa nachádzajú  v zbierkach, múzeách či archívoch na rôznych miestach Slovenska, boli za niekoľko rokov dostupné z ktoréhokoľvek miesta na svete.
 
Digitalizácia prináša nový spôsob práce s informáciami, v súčasnosti informácie získavame z podstatne väčšieho množstva zdrojov ako kedysi. Tento trend, ako aj globalizácia informácií, vytvárajú potrebu nárastu spolupráce a interoperability. Všetky tieto súvislosti kladú podstatne vyššie požiadavky na dlhodobú ochranu a uchovávanie údajov.
 
„Dnešné moderné info-komunikačné prostriedky nám umožňujú prepojiť potrebu sprostredkovať kultúrne dedičstvo verejnosti, či už formou vizualizácie digitalizovaných objektou alebo formou virtualizácie a modelovania skutočných objektov, s potrebou uchovať kultúrne dedičstvo formou jeho digitalizácie a dlhodobej archivácie“, uviedol Branislav Šebo, obchodný riaditeľ IBM Slovensko. „Spoločnosť IBM má už viac ako desať rokov skúseností s úspešnými projektmi sprostredkovania a uchovávania svetového kultúrneho dedičstva, vrátane Vatikánskej knižnice, projektu Pietà, múzea Ermitáže, projektu Večný Egypt (Eternal Egypt), Národného múzea afro-americkej histórie a kultúry a taktiež  nedávno uvedeného Zakázaného mesta (Forbidden City.) Tieto projekty sme realizovali v spolupráci s ministerstvami kultúry daných krajín v rámci programov spoločenskej zodpovednosti, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou našej korporátnej kultúry a stratégie“, dodal  Branislav Šebo.
 
Prepojenie dedičstva ako obsahu

„Pre zabezpečenie národnej i globálnej  interoperability a spolupráce je aplikácia medzinárodných štandardov nevyhnutnosťou. Skúsenosti IBM z unikátnych projektov v zahraničí spojené s konzultačnými a integračnými schopnosťami slovenských odborníkov IBM sú aktívami, ktoré dokumentujú pripravenosť IBM dodať tento typ projektov. Výsledné riešenie potom predstavuje solídny základ pre inovatívnosť a napredovanie celej spoločnosti“ hovorí Ľubomír Labanc, špecialista pre oblasť štátnej správy IBM Slovensko.
 
Pamäť. Tvorba. Vzdelanie. Inovácie. Kultúra.

Ďalší rozvoj spoločnosti a konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky sú podmienené možnosťou a schopnosťou ľudí efektívne využívať informácie a poznatky prostredníctvom technológií zabezpečujúcich ich vytváranie a sprístupnenie v digitálnej forme.

Digitalizácia zohráva významnú úlohu aj vo vzdelávaní a vyučovacom procese. Prináša multimediálne zážitky, bohatstvo a rozsah informácií, z rôznych aspektov – vzťahy medzi objektmi, miestami, postavami, v rôznych jazykoch interaktínym spôsobom.  Žiaci a študenti na celom svete  môžu už dnes vďaka projektom IBM čerpať informácie z digitálnej knižnice virtuálneho múzea Večný Egypt (Eternal Egypt) v Egyptskej Káhire,  vstúpiť do Tutanchámonovej hrobky a vidieť, ako vyzerala pri jej objavení v roku 1922, pozrieť si tvár sfingy spred 2000 rokov, alebo získať realistický interaktívny zážitok z trojrozmerného zobrazenia kultúrnych artefaktov a miest virtuálne obnoveného Zakázaného mesta v Pekingu.
 
Úplne nové a netušené možnosti prináša digitalizácia aj výskumným pracovníkom alebo pedagógom napríklad tým, že umožňuje nahliadnuť do digitálnych originálov diel slovenských dejateľov.
 
 „Hlavným cieľom Euroópskej kultúrnej politiky a iniciatívy i2010 je prepojenie zbierok všetkých pamäťových inštitúcií z členských krajín Európskej únie. Dôležitým princípom je sprístupnenie týchto zbierok vo všetkých jazykoch koncových užívateľov z jedného spoločného prístupového bodu. Neodmysliteľným predpokladom splnenia tohto zámeru je technická, technologická a metodická interoperabilita všetkých existujúcich systémov“,  hovorí Romana Křížová, riaditeľka spoločnosti Cross Czech, Česká republika. „Nevyhnutnou súčasťou týchto projektov  je zapojenie silných technologických partnerov, ktorí imperoperabilitu zabezpečia.“