Informačné technológie ovplyvňujú klímu menej, než si myslíme

Emisie uhlíka spojené s výrobou, používaním a likvidáciou zariadení v oblasti informačných a komunikačných technológií (ICT), sú témou, ktoré vyvoláva čoraz väčší spoločenský záujem. Ericsson sa výskumom vplyvu uhlíkových emisií zaoberá už viac ako 20 rokov a jeho výsledky teraz prekladá vo svojom najnovšom reporte. Uhlíková stopa v ICT zahŕňa mobilné siete, dátové centrá, podnikové siete, ale aj všetky používateľské zariadenia, ako sú telefóny, počítače, technológie IoT a ďalšie nástroje.

Podľa spoločnosti Ericsson sú čísla týkajúce sa emisií uhlíka a spotreby elektriny v dátových centrách, pri streamovanie a hranie hier či počas ďalších digitálnych aktivít, často prehnaná. Vychádzajú z nedostatočných vedomostí technológií alebo zo zastaraných dát interpretovaných chybnými spôsobmi.


Report Ericssonu sa zaoberá uhlíkovou stopou v oblasti informačných a komunikačných technológií. (Zdroj: Ericsson)

ICT je často vnímané ako odvetvie, ktoré má z hľadiska emisií uhlíka rovnakú stopu ako napríklad letecký priemysel. Aby však smartphone vyprodukoval rovnaké emisie ako spiatočný transatlantický let, museli by sme ho používať viac ako 50 rokov.
Aj napriek tomu, že sú informačné a komunikačné technológie stále rozšírenejšie a tvoria asi 6% svetovej ekonomiky, zostáva uhlíková stopa v tejto oblasti pomerne stabilný.
Tvorí približne 1,4% globálnych emisií a využíva 3,6% celkovej spotreby elektriny. Zásluhu na tom má predovšetkým zlepšenie energetickej účinnosti a koncept, ktorý vedie spotrebiteľov k tomu, aby svoje telefóny a počítače každé 2-3 roky nahradili výkonnejšími zariadeniami.

V prípade, že by všetka spotrebovaná energia pochádzala z obnoviteľných zdrojov, mohla by sa uhlíková stopa v ICT znížiť o viac ako 80%. ICT má potenciál znížiť uhlíkovú stopu až o 15% aj v iných odvetviach. Jednotlivé odvetvia sa totiž prekrývajú a nemožno ich od seba jednoznačne oddeliť.