Internet rozvíja segment foto

Počet objednávok fotografického tovaru prostredníctvom internetu na Slovensku narastá. Najväčší záujem je o výrobu a distribúciu kalendárov a fotokníh. Podľa  štatistických výsledkov bolo v roku 2009 v období január – september realizovaných až o 31% viac objednávok fotografií než v roku 2008 v rovnakom časovom intervale. Informovala o tom konateľka spoločnosti Happy Foto Michaela Bílá Čížková. Záujemcovia prostredníctvom internetovej služby zasielali na spracovanie elektronické snímky, načo im boli doručené vyvolané fotografie. Trend internetových objednávok fotografií vysoko presiahol obchod realizovaný prostredníctvom poštových objednávok, ktoré tvorili len 0,5% podiel.

 

Niekoľko násobne vyšší nárast zaznamenal záujem o fotoknihy. Prostredníctvom internetu bolo realizovaných až o 277% viac objednávok, než v minulom roku, pričom pomer medzi poštovou a internetovou transakciou bol rovnako 0,5 – 99,5%. Tvorba fotoknihy prebiehala prostredníctvom programu HF Designer, v ktorom si zákazníci vytvorili kompletnú podobu fotoknihy s fotografiami a textom a následne zasielali do centrály výrobcu.

Dominantným v segmente fotografického tovaru sa však stal v období január až september internetový predaj kalendárov, ktorý sa zvýšil v porovnaní s minulým rokom až o 683%. Číselné údaje hovoria o tom, že Slováci stále častejšie uprednostňujú internetový nákup foto materiálu a v tomto smere predstihujú aj  susedné Česko, ktoré realizovalo cez internet 66,5% objednávok (SR 99,5%). Nebývalý nárast internetového obchodu má niekoľko príčin. Podľa slov M. B. Čížkovej sú to hlavne spoľahlivosť a pohodlnosť. „Užívatelia stále viac dôverujú internetovej komunikácii, než zasielaniu fotografií prostredníctvom pošty. Každodenne si vymieňajú dáta  prijímajú a odosielajú rôzne informácie, čo je im oveľa bližšie ako zasielanie vecí poštou, ktorú nemajú pod kontrolou. Ruka v ruke s tým súvisia aj zlepšujúce sa technické zručnosti užívateľov. Ak si k tomu prirátame diskrétnosť a pohodlnosť, doslova zo sedačky vlastnej izby a kniha, fotografia, či kalendár im bude im bude doručená až domov, dôvod nárastu objednávok je ľahko odhaliteľný.“ Uvádza M.B. Čížková.