Riaditelia IT oddelení získavajú čoraz väčší vplyv

Inštitúcia Center for CIO Leadership (centrum pre lídrov spomedzi IT riaditeľov firiem) oznámila výsledky svojho prieskumu pod názvom „2008 CIO Leadership“. Ten predstavuje názory a ambície takmer 300 riaditeľov IT oddelení firiem zo 45 krajín sveta a 32 priemyselných odvetví. Vyplýva z neho, že práve títo riaditelia majú strategickú úlohu a vďaka nim prebiehajú inovačné procesy vo svojich firmách. Prieskum sa sústredil na štyri hlavné oblasti: vodcovstvo, firemná stratégia, inovácia a rast, organizácia a rozvíjanie talentov. Až 91% CIO má jasné predstavy v tom, aké novinky plánujú priniesť do firmy a 87% pevné vzťahy s vrcholovým manažmentom. Problémom zostáva, že pociťujú problémy v oblasti delegovania úloh a vytvárania tímu novej generácie.
Source: www.ibm.com

Image
{moscomment}