Video revolúcia?

Používanie videa v obchodných činnostiach sa stáva mainstreamom – viac ako polovica súčasných webových konferencií využíva ako nástroj komunikácie video obraz.

Súčasné pracovné prostredie prechádza revolúciou. Všetky obchodné aktivity sú stále viac digitálne prepojené. Demokratizácie a vplyv spotrebných technológií premieňajú spôsoby kedy, kde a ako ľudia pracujú. Dnešné firmy musia uspokojiť novú pracovnú silu a tá dobre ovláda digitálne technológie, ktoré postupne akcelerujú zapojenie zamestnancov, zvyšujú ich produktivitu a obchodnú bdelosť. To im pomáha udržiavať náskok pred ostatnými. Celý rad CEO investuje do iniciatív v rámci digitálneho pracovného prostredia, ktoré vnímajú ako svoju hlavnú prioritu a hnací moment, ako získať a do budúcnosti si aj udržať konkurenčnú výhodu. Éra digitálnych pracovísk už získava svoje obrysy, ktoré sú tvarované tromi hlavnými trendmi.

Fyzické zmeny

Firmy v súčasnosti proaktívne menia koncept svojich kancelárskych priestorov s cieľom udržať krok s dynamikou novej generácie a pracovnej sily. Posun k otvorenému pracovnému prostrediu dramaticky mení spôsob práce a spolupráca zamestnancov. Má to však aj svoj rub – v otvorených kanceláriách je ťažšie sa sústrediť a neustále rušenie je jednou z najväčších výhrad, ktoré zamestnanci voči otvoreným kanceláriám majú. Niet divu, že keď sa teraz firmy posúvajú k modernejším konceptom pracovného prostredia, veľmi intenzívne rastie potreba vytvárať neformálne rokovacie miestnosti a oddychové zóny.

Logitech Connect (http://www.logitech.com/cs-cz/product/conferencecam-connect)

Podľa správy spoločnosti Wainhouse Research bude rast neformálnych „konferenčiek“ a malých miestností pre schôdzky hrať veľmi dôležitú úlohu pre podporu spolupráce medzi jednotlivými pracovnými tímami. Jej hlavný analytik Andrew Davis je presvedčený, že na svete je takých miest medzi 30 a 50 miliónmi a väčšina z nich nie je vybavená technológiami, ktoré jednoduchú spoluprácu umožňujú a podporujú. Zig Serafin, korporátny viceprezident spoločnosti Microsoft pre obchodné služby Skype uviedol, že 97 percent rokovacích miestností na svete výbavu pre moderné video konferencie ešte stále nemá.

Vplyv zvykov nových generácií

Prebiehajúce zmeny v koncepte kancelárií posilňuje aj ďalší trend – mení sa demografické zloženie ich používateľov. Odhaduje sa, že v roku 2020 budú príslušníci generácie nazvanej „Millenials“ alebo tiež „Generácia Y“, čiže s dátumom narodenia medzi rokmi 1980 až 2000, tvoriť až 50 percent svetovej pracujúcej populácie. Minulý rok v Spojených štátoch prekonali príslušníkov Generácie X, ktorá doteraz mala najväčšie zastúpenie pracujúcich v produktívnom veku.

Jednou z charakteristických vlastností týchto „Millenials“ a nasledujúcej „Generácie Z“ (najnovšie prichádzajúci na pracovný trh narodení od polovice 90. rokov minulého storočia) je fakt, že sa narodili ako „digitálne rodení hovorcovia“. Sú zvyknutí byť neustále na sieti a spôsob, ako používajú technológie, je od predchádzajúcich prístupov odlišný. Pre nich je hlasová schránka niečo úplne zastaraného a e-maily (vnímané ako veľmi formálne spôsoby komunikácie) sa začínajú rýchlo odoberať rovnakým smerom. Títo pracovníci očakávajú, že sa kancelárske prostredie prispôsobí tomu ako komunikujú oni a že budú môcť aj v práci používať aplikácie pre komunikáciu cez sociálne siete, ktoré využívajú v osobnom živote.

Adaptívne technológie

Technológie zohrávajú zásadnú úlohu v spôsoboch a podobe našej spolupráce. Tempo nasadzovania aplikácií využívajúcich cloud sa zvýšilo a otvárajú sa tak nové a efektívnejšie spôsoby práce. Zabezpečovanie video konferencií ako služby má na trh masívny dopad, pretože firmám umožňuje využívať technológie potrebné pre tieto formy spolupráce v takom rozsahu, aký aktuálne potrebujú.

Logitech Group (http://www.logitech.com/cs-cz/product/conferencecam-group)

Bohatá komunikácia pomocou videa je zásadná pre budovanie dôvery medzi čoraz viac distribuovanými pracovnými skupinami, keď je každá z nich zameraná na svoje vlastné úlohy. Pre ľudí je komunikácia tvárou v tvár prirodzená a preto dnešní zamestnanci očakávajú, že budú môcť spolupracovať pomocou videa. To vedie k stavu, že do pracovného prostredia stále viac preniká video. Už sa nejedná o samostatnú technológiu ako sú video konferencie, pretože sa skôr stáva súčasťou aplikácií pre produktivitu pracovných činností, napríklad Slack a nedávno oznámenej aplikácie Microsoft Teams.

„V dôsledku trendu používať stále otvorenejšie a digitálne prepojené kancelárske prostredie sa stávajú riešenie zaisťujúce vysoko kvalitné a cenovo dostupné video prenosy nenahraditeľným vybavením konferenčných a spoločných miestností,“ píše Anne-Marie Ginn, hlavná riaditeľka pre video spoluprácu v spoločnosti Logitech pre EMEA.

Najnovšie zistenia spoločnosti Wainhouse Research naznačujú, že sa používanie videa v obchodných činnostiach stáva mainstreamom, pretože viac ako polovica súčasných webových konferencií využíva obraz a súčasťou 60 percent z týchto video hovorov je aj zdieľanie obsahu.

Dobrou správou je, že k tradičným systémom pre video konferenčné miestnosti, ktoré môžu ľahko vyjsť aj na 5.000 a viac USD, už existujú alternatívy. Prichádza vlna cenovo dostupných, vysokokvalitných video riešení pripájaných cez rozhranie USB, ako napríklad rad produktov ConferenceCam spoločnosti Logitech, ktoré už teraz ponúkajú široké rozšírenia a sú vhodnou cestou, ako môžu firmy riešiť video komunikáciu.

Ak chcú firmy uspieť v 21. storočí, musia adoptovať nové technológie a plánovať dopredu s ohľadom na digitálne pracovné prostredie novej generácie. Dobrou správou je, že technológie pre podporu spolupráce sú cenovo oveľa dostupnejšie než kedykoľvek predtým. A ako sa ceny znižujú a ich používanie je stále jednoduchšie, je zaujímavé sledovať, že sa ocitáme v bode zvratu smerom k ich masívnemu nasadeniu. V nasledujúcich niekoľkých rokoch bude digitálne pracovné prostredie oblasťou, ktorú bude veľmi zaujímavé sledovať.

Viac na www.logitech.com/group